• Tarih: 2010 Temmuz 09

Kur’an-ı Kerim'de işitmek ve görmek


         


 

Soru:

 

“Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerine de perde inmiştir”[1]

ayetinde “kalp” ve “göz” çoğul zamir kipinde kullanılırken niçin “kulak” tekil zamir kipinde kullanılmıştır?

 

Cevap:

 

Müfessirlerin bazılarına göre bu ayette, “kulak” kelimesi mastar anlamındadır ve mastar ise başka bir kelimeye izafe olduğu (bu ayette “kulak” kelimesi “onlara” izafe edilmiştir yani “onların kulakları”) zaman bu kelimeden çoğul zamir kipi olarak istifade edilir ve bu durumda “kulak” kelimesini çoğul zamir kipinde kullanmaya gerek yoktur. Ama “göz ve kalp” kelimeleri, bedenin özel uzuvlarına işaret eden isim olmaları nedeniyle bu kelimeler çoğul olarak getirilmişlerdir.

 

Kur’an araştırmacılarından bazılarının açıklamasına göre ise herkes kendi kalp ve düşüncesiyle çeşitli şeyleri derk ederler ve aynı şekilde gözle renkleri, şekilleri ve diğer kalıpları görürler. Bu iki beden azasın son derece çeşitli şeyleri derk etmesinden dolayı sanki bizlerin göz ve kalpleri varmış gibi algılanır. Bunun yanında kulağımız yalnızca ses dalgalarını algılar ve bu sebeple bu kelime tekil olarak istifade edilir.

 

Seslerin de çeşitli olduğu doğrudur ama seslerin çeşitliliği hiçbir zaman insanın göz ve kalbiyle algıladığı şeylerin çeşitliliğine ulaşamaz.

 

 

 

Tefsir, soru ve cevap, Ayetullah Mekarim Şirazi ve Ayetullah Cafer Subhani

 [1] Bakara Suresi, 7. ayet • Sayı(0) AvgRating
  0 0 0 0 0
  İmtiyazınız
  Ad:


  Soyad:


  Yorum:
        Yorum Listesi
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved