• Tarih: 2010 Temmuz 09

İlahi vahiy kâtipleri kimlerdi?


         


Soru:

 

Nüzul sırasına göre Kur’an-ı Kerim'in ilk ve son sureleri hangisidir ve Kur’an vahyin inmesinden sonra kimler tarafından yazılıyordu?

 

Cevap:

 

Muteber İslam tarihçilerinin yazdıklarına göre Peygamber Ekrem (s.a.a)’e ilk nazil olan sure, Alak Suresi (Yaratan Rabbinin adıyla oku) ve en son sure ise Tövbe Suresi'dir. İki surenin anlamları bunu teyit etmektedir.

 

İslam Peygamberi (s.a.a) zamanında Kur’an-ı Kerim'in yazılması konusunda, Peygamber (s.a.a)’e sure nazil olduğunda onun en seçkin sahabeleri düzenli olarak Peygamber Efendimiz (s.a.a)'den alarak o zamanın geçerli hattı olan bir tür Kufi hattıyla vahyi yazdıklarını söylememiz gerekmektedir. Vahyi yazan bu kimselere “Kuttab-i Vahiy” yani “Vahiy Kâtipleri” denilmektedir. Tarihçiler bunların sayılarını kırk üçe kadar kaydetmişlerdir. Kırk üç kişi içinde Kur’an-ı Kerim'in yazılmasında en çok zahmet çeken kimseler Ali İbn-i Ebi Talip (a.s) ve Zeyd İbn-i Sabit’tir. Bu iki şahıs sürekli Peygamber Ekrem (s.a.a) ile birlikteydiler ve Peygamber (s.a.a)’in kılavuzluğu ve ince gözetimi altında nazil edilen ayet ve sureleri yazıyorlardı.

 

İslam’ın temeli olması açısından bu semavi kitabın ferdi ve toplumsal tüm yönlerini kapsaması ve Müslümanların temel kanunu olması nedeniyle, Peygamber (s.a.a)’in kendisi şahsen Kur’an-ı Kerim'in yazılmasına çok önem veriyordu. Peygamber Efendimiz (s.a.a) vefat ettiği zaman Kur’an-ı Kerim'in tamamı yazılı olarak Müslümanlara sunulmuştu ve birçokları tarafından da ezberlenmişti. Şuan elimizdeki Kur’an-ı Kerim, Peygamber (s.a.a)’in vefat ettiği zamandaki Müslümanların elinde bulunan Kur’an’dır.

 

 

 

 

Tefsir, soru ve cevap, Ayetullah Mekarim Şirazi ve Ayetullah Cafer Subhani • Sayı(1) AvgRating
  5 5 5 5 5
  İmtiyazınız
  Ad:


  Soyad:


  Yorum:
        Yorum Listesi
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved