• Tarih: 2010 Temmuz 09

İslam’ın evrensel olmasına muhalefet eden herhangi bir ayet var mıdır?


         


Soru:

 

“Biz, her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik”[1] ayeti gereği semavi kitabın dili, gönderilen kavmin dilindendir. Buna göre, eğer her peygamberin nübüvveti gönderildiği kavme özel ise, bu yöntem çok uygundur, ancak eğer İslam Peygamberi (s.a.a)’nin nübüvveti evrensel ise, niçin onun Kitabı gönderildiği kavmin dilindendir yani Arapçadır?

 

Cevap:

 

Genelin hidayeti için görevlendirilen peygamberler, ilk etapta kendi kavimleriyle sorumludurlar ve kendilerine gönderilen semavi kitabın da o kavmin dilinde olması ve çeşitli ilim ve programlar yöntemiyle diğer milletlere yayılması gerekmektedir.

 

Günümüz ülkelerinin bilim adamları, içerik bakımından kendi yaşadıkları bölgeyle hiç alakası olmamasına rağmen yine de kitaplarını kendi halkının dilinde yazmaya özen göstermektedirler.

 

Arap milleti içinden peygamberlikle görevlendirilen İslam Peygamberi (s.a.a) ilk etapta Arap milletine karşı sorumluydu ve bundan dolayı onun Kitabı da, kanun ve hükümlerinin evrensel olmasına rağmen dünyanın geniş ve canlı dili olan Arap dilindeydi.

 

Peygamber (s.a.a) tüm milletlerin aşina olduğu evrensel bir dille gönderilmiş olsaydı bu durumda onun semavi Kitabı tüm milletlerin aşina olduğu bir dilde olması gerekirdi. Hâlbuki o zamanlarda böyle bir şey yoktu ve şimdiye kadar da böyle bir şeyin gerçekleşmesi düşünülemez. Buna göre Kur’an-ı Kerim'in Arapça olmasının İslam’ın evrensel bir din olmasıyla hiçbir çelişkisi yoktur.

 

Başka bir ifadeyle yukarıda söz konusu edilen ayet, her peygamberin yalnızca gönderildiği kavmin peygamberi olduğunu değil, onun kitabının gönderilen kavmin dilinde olduğunu anlatmakta ve kesinlikle sorumluluğunun gönderildiği kavme has olmadığına işaret etmektedir. Bu yüzden, onun ayininin özel ya da genel olduğu yukarıdaki ayetle değil başka bir yoldan elde edilmelidir.

 

Bu yöntem, İslam dininin kavim ve milletler üstü bir dile sahip olduğunu ve tüm dünyayı kendi vatanı olarak tanıdığını gösteren bir yöntemdir ve Kur’an-ı Kerim'in uluslararası bir dile sahip olmaması, İslam dininin milliyetçiliği içerdiğine dair bir delil teşkil etmemektedir.

 

 

 

Tefsir, soru ve cevap, Ayetullah Mekarim Şirazi ve Ayetullah Cafer Subhani[1] İbrahim Suresi, 4. ayet • Sayı(0) AvgRating
  0 0 0 0 0
  İmtiyazınız
  Ad:


  Soyad:


  Yorum:
        Yorum Listesi
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved