• Tarih: 2010 Haziran 25

Acaba Hz. İbrahim (a.s)’in salih ve adil zürriyetinin hepsi imamet makamına ulaştılar mı?


         

Acaba Hz. İbrahim (a.s)’in salih ve adil zürriyetinin hepsi imamet makamına ulaştılar mı? Acaba Hz. Zehra (s.a) da imamet makamına ulaştı mı?

 

Hz. İbrahim (a.s)’in duası gereği salih ve adil zürriyetinin hepsi imamet makamına ulaştılar; elbette imamet iki kısımdır: Velayetle irtibatı olan melekuti imamet ve idari işlerin rehberliğinin üstlenildiği mülkî imamet.

 

İmametin en yüksek mertebesi melekûti imamettir; imamet-i melekuti; akait, ahlak ve insanın amel ve ibadetinin yukarı âleme yükselmesi anlamındadır: “Güzel söz O’na çıkar, iyi amel O’na yükselir.”[1] Melekûti imamet, manevi harekettir ve yöntem, kılavuzluk ve doğru yola ihtiyacı vardır. Doğru yol, kul ve Mevla arasındaki hak çizgisinin uzantısıdır. Akait, ahlak, ibadetler, inanç ve yaratılış kafilesinin kılavuzu masumdur; yani herkesin namazından önce imamın namazı, namazdır ve ümmetin namazı, imamın namazıyla birlikte yukarı yükselir. Ümmetin inancından önce imamın inancı hareket eder ve ümmetin inancı da imamın inancıyla hareket eder. Namazını vaktinde kılan kimse imamıyla namaz kılmıştır sözünün delili, imamın vaktinde namaz kılmasıdır ve namazı vaktinde kılan kimse imamıyla namaz kılmış gibidir. Namazın vaktinde kılınması durumunda, imamın namaz kıldığı yerin paralel ve meridyenlerinin farklılık arz etmesi mümkündür, buna binaen âlemin doğu ve batısında, namazını vaktinde kılan kimse zamanın imamına uymuştur.

 

O halde melkuti imamet, yani ahlak, akait ve amellerin rehberi hatta bunlardan daha öte ruhlar ümmetinin akaidi, huy ve amelinin kılavuzluğunun imamla nitelenmesidir ve bu şeylerin hepsi ruhların sıfatı olmasından dolayı, eğer ruhlar yükselmek isterse, Masum İmam (a.s)’ın tertemiz ruhu her şeyden önce bu kafilenin kılavuzluğunu yapar.

 

O halde ruhların imamı, imamın ruhudur ve imamın akaidi ve ahlakı; İbrahim (a.s)’in salih ve masum zürriyetinin hepsinde vardır ve böyle bir melekuti imamete sahiptirler ki bunların en yücesi Ehl-i Beyt (a.s)’tir ve Sıddıkeyi Kübra Hz. Zehra (s.a)’nın mübarek varlığı bu nurların en bariz somut örneğidir.

 

Mülkî imamet, icrai işlerin manevi rehberidir ve halkla iç içe olması savaş ve barışta halkla birlikte olması gerekir ve bu makam, erkek olmakla alakalı olup kadınları kapsamaz.

 

Soru ve cevaplar; Ayetullah Cevadi Amuli[1] Fatır Suresi/10. • Sayı(0) AvgRating
  0 0 0 0 0
  İmtiyazınız
  Ad:


  Soyad:


  Yorum:
        Yorum Listesi
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved