• Tarih: 2011 Aralık 16

güzellik amaçlı estetik ameliyatları


           
Bazıları burunun küçültülmesi, bedenden fazla yağların alınması, v.b güzellik amaçlı estetik ameliyatlarını daha iyi bir hayat için bir araç ve şahsiyetin güçlenmesine bir vesile olduğunu söylerken bazılarının ise Allah’ın bize bahşettiği şeyin değiştirilmemesi gerektiğini kabul ettiklerini dikkate alırsak bu konuda İslam’ın görüşü nedir?

 
Ehl-I Beyt Mektebinin büyük Taklit Mercilerinin güzellik amaçlı estetik ameliyatları konusunda ki çeşitli görüşleri aşağıda sıralanmıştır:
 
Ayatullah el-Uzma Hamei’nin yetkili bürosu tarafından yayınlan fetva:
 
Mahrem olmayanın insana dokunmasının ve başka günahı gerektirmediği müddetçe, estetik ameliyeti haddi zatında caizdir.
 
Ayetullah el Uzma Mekarim Şirazi’nin bürosu tarafından yayınlana fetva:
 
Başka bir haramı gerektirmediği takdirde  hiçbir sakıncası yoktur. Mahrem olmayana bakmak ve dokunmak gibi, haramı gerekli kılması durumunda, yalnızca zorunlu durumlarda caizdir.[1]
 
Ayetullah el Uzma Behçet’in bürosu:
 
Güzellik amaçlı estetik cerrahi, zorunlu tedavi olmanın dışında caiz değildir.
 
Ayetullah el Uzma Fazıl Lenkerani’nin (r.a) yetkili özel kaleminin cevabı:
 
Bu tür değişim, mahrem olmayana dokunma ve bakmayı gerekli kılmadığı müddetçe, kendi haddi zatında bir sakıncası yoktur.
*************************
[1] Mahmudi Seyyit Muhsin, Mesaili cedid ez didgahi ulema ve meraci’ taklit, c 3, sh 153,154.


kaynak:www.islamquest.net


Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved