Yüklemede
  • Tarih: 2012 Jan 30

aylık olarak kadınların gördüğü iki adet (hayız) arasındaki akıntıların hükmü nedir?


           

 

 

 

 

aylık olarak kadınların gördüğü iki adet (hayız) arasındaki akıntıların hükmü nedir?

 

 

Söz konusu soru (ilgili defterlerden) istifta edildi ve saygın taklidi mercii'lerin değerli görüşleri şöyledir.

Ayetullahi'l-uzma Hameney'nin (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Eğer akıntılarda kan ve lekke görüntüleri yoksa temizdir ve taharetle tezat teşkil etmiyor.

Ayetullahi'l-uzma Sistani'nin (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Akıntıların kan ile karışık bir durum söz konusu değil ise temizdir. Ama eğer kan ile karışık bir durum söz konusu ise istihaza hükmündedir.

Ayetullahi'l-uzma Mekarimi Şirazi'nin (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Akıntılar kan ile karışık değilse temizdir.

Buna binaen yapılan soru ve mezkur takliti mercilerin yapmış  oldukları açıklama gereğince söz konusu akıntıda kan ve lekke görüntüleri yoksa akıntı temiz ve istihaza hükümünde değil, dolayısıyla abdesti bozmiyor.

 

 

 

 

***********************************

kaynak:  

www. islamquest.net


Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved