اظهار واكنش‏هاي گوناگون درباره توافق مصر و اسراييل در كمپ ديويد (1357 ش)
 

اظهار واكنش‏هاي گوناگون درباره توافق مصر و اسراييل در كمپ ديويد (1357 ش)

  • نوع تقويم: شمسی

اظهار واكنش‏هاي گوناگون درباره توافق مصر و اسراييل در كمپ ديويد (1357 ش)
 
در حالي كه هنوز چند ساعت از اعلام خبر توافق مصر و اسراييل نمي‏گذشت، وزير خارجه مصر و نيز سفير اين كشور در آمريكا، به عنوان اعتراض به نتايج اين كنفرانس، استعفا دادند. شوروي نتايج كنفرانس كمپ ديويد را محكوم كرد و آن را توطئه‏اي واقعي عليه مردم خاورميانه و صلح دانست. فلسطينيان ميانه‏رو، با احتياط، از نتايج كنفرانس كمپ ديويد استقبال كردند. اما ساير فلسطيني‏ها، سادات را متهم كردند كه به خاطر پس گرفتن اراضي مصري‏ها از اسراييل، بر سر منافع فلسطين، معامله كرده است. مردم فلسطين كه از نتايج كنفرانس، به خشم آمده بودند، سوگند ياد كردند كه نبرد عليه اسراييل را شدت خواهند بخشيد. مردم ليبي در خيابان‏هاي طرابلس به تظاهرات پرداختند و در شعارهاي خود، خواستار قتل سادات به اتهام معامله بر سرِ آرمان اعراب در كنفرانس كمپ ديويد شدند.
 
 

   
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly. All right reserved.

Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0