• تاريخ: سه شنبه 25 خرداد 1389

منابعی در مورد اخلاق فردی و اجتماعی پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)


           
منابعی در مورد اخلاق فردی و اجتماعی پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) معرفی نمائید؟     
    
درباره اخلاق پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌توان منابع زیر را معرفی کرد:
1) سنن النبی، علامه طباطبائی.
2) المحجة البیضاء، فیض کاشانی.
3) کحل البصر فی سیرة سید البشر، شیخ عباس قمی.
4) سیره نبوی، شهید مطهری.
5) وحی و نبوت، شهید مطهری.
    
---------------------------------   
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved