"مرو" از ولایت ‌عهدی امام رضا(ع) تا دیواره‌هایی برای تجلی ارادت به اهل‌بیت
درحال بارگزاري
  • تاريخ: دوشنبه 11 مهر 1390

"مرو" از ولایت ‌عهدی امام رضا(ع) تا دیواره‌هایی برای تجلی ارادت به اهل‌بیت


           
ورودی منطقه مرو قدیم
ورودی منطقه مرو قدیم
 
دیواره های بجامانده از خانه امام رضا (ع) در مرو قدیم
دیواره های بجامانده از خانه امام رضا (ع) در مرو قدیم
 
دیواره های بجامانده از خانه امام رضا (ع) در مرو قدیم
دیواره های بجامانده از خانه امام رضا (ع) در مرو قدیم
 
دیواره های بجامانده از خانه امام رضا (ع) در مرو قدیم
دیواره های بجامانده از خانه امام رضا (ع) در مرو قدیم
 
آرامگاه عبد الله بن برید اسلمی و حکم ابن غفاری
آرامگاه عبد الله بن برید اسلمی و حکم ابن غفاری
 
آرامگاه عبد الله بن برید اسلمی و حکم ابن غفاری
آرامگاه عبد الله بن برید اسلمی و حکم ابن غفاری
 
آرامگاه خواجه یوسف همدانی
آرامگاه خواجه یوسف همدانی
 
آرامگاه خواجه یوسف همدانی
آرامگاه خواجه یوسف همدانی
 
آرامگاه محمد بن زید
آرامگاه محمد بن زید
 
آرامگاه محمد بن زید
آرامگاه محمد بن زید
 
آرامگاه محمد بن زید
آرامگاه محمد بن زید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved