• تاريخ: يکشنبه 5 ارديبهشت 1389

آيا عقيده به وجود شيطان نشانه دوگانه‌‌پرستي است؟


           
سوال:ما زرتشتيان را ملامت مي‌كنيم كه دوگانه‌پرست هستند، آيا عقيدة ما به وجود شيطان كه منشأ گمراهي‌ها و شرور است، يك نوع دوگانه‌پرستي نيست؟
همچنين ما مسيحيان را سرزنش مي‌كنيم كه سه‌گانه‌پرستند آيا عقيدة‌ ما به «پيامبر» و «جبرئيل» در برابر «خداوند» يك نوع سه‌گانه پرستي محسوب نمي‌شود؟

پاسخ:چنين استنباطهايي مسلّماً بر اثر عدم برداشت صحيح از معني شيطان و يا جبرئيل و پيامبر است. زيرا با توجّه به حقيقت معاني اين الفاظ، هيچ‌گونه ابهام و ترديدي در اين زمينه باقي نمي‌ماند.

توضيح اين كه: شيطان بمانند ساير موجودات، يكي از مخلوقات خداست و در آغاز پاك آفريده شده است، ولي بر اثر طغيانگري و تكبّر، از مقام برجستة خويش سقوط كرده و به درّة ويرانگري و فساد فرو رفته است و تسلّط او بر افراد انسان هرگز يك تسلّط اجباري نيست، بلكه تسلّط او بر كساني است كه او را به وجود خود راه دهند و ولايت و سرپرستي او را بپذيرند و تحت وسوسه‌هاي او قرار گيرند؛ امّا آنها به وسيلة ايمان به خدا و ارادة محكم و استوار خود در برابر او سّدي كشيده‌اند، هيچ‌گاه نفوذي در آنها نخواهد داشت («اِنَّما سُلْطانُهُ عَلَي الَّذينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ...؛ تسلّط او تنها بر كساني است سكه او را به سرپرستي خود برگزيده‌اند ... » ).

از آنچه گفته شد، بخوبي روشن مي‌شود كه شيطان نه يك مبدأ مستقل در برابر خداست و نه آفرينندة شرور و آفات مي‌باشد، بلكه خود موجودي ضعيف و مخلوقي ناتوان از مخلوقات خدا حساب مي‌شود و اگر مي‌بينيم خداوند او را به حال خود واگذارده، براي اين است كه بندگان پاك خدا و پويندگان راه او نه تنها از وجود شيطان ضرر نمي‌برند، بلكه با مقاومت در برابر وسوسه‌هاي او روز به روز كاملتر و نيرومندتر و شايسته‌تر خواهند شد كه گفته‌اند: «همواره تكاملها در درون تضادها صورت مي‌گيرد».

امّا اعتقاد به خدا و جبرئيل و محمّد(ص) هم به هيچ وجه با عقيدة نصاري دربارة «اقانيم ثلاثة» -‌اب، ابن و روح‌القدس‌- مشابهت ندارد؛ ما خدا را تنها معبود و آفريدگار يكتا و خالق يگانة‌سراسر جهان هستي مي‌دانيم و غير از او حتّي حضرت محمّد(ص) و جبرئيل و ساير پيامبران و فرشتگان را مخلوق و آفريدة او مي‌دانيم كه از خود هيچ‌گونه اختياري در اين جهان پهناور هستي ندارند؛ همه بندة او هستند و همه سر بر فرمان او دارند. جبرئيل پيك وحي او و محمّد(ص) بنده و فرستاده و برگزيدة اوست. قرآن مجيد كه مدرك اصيل تمام عقيد ماست اين حقيقت را آشكارا در بسياري از آيات بيان كرده است و هرگونه عبارتي كه بوي الوهيّت پيامبر يا جبرئيل بدهد بشدّت از طرف اسلام مردود خواهد شد.

------------------------------

منبع:پاسخ به پرسش های مذهبی،تالیف آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی،نسل جوان 1387
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved