آمار شیعیان قرقیزستان
درحال بارگزاري
  • تاريخ: يکشنبه 2 اسفند 1388

آمار شیعیان قرقیزستان


           
1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان قزقیزستان‏ ـ سال 2000
 
جمعیت کشور: 4.584.341
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 20 درصد
 
----------------------------------------------------------------------
 
2- آمار مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) از شیعیان قرقیزستان ـ سال 2008

 

جمعیت کشور: 5.200.000

جمعیت شیعیان: 117.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.3 درصد

 

----------------------------------------------------------------------

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ قرقیزستان ـ سال 2009

 

جمعیت کشور: 5.356.869

جمعیت مسلمانان: 4.734.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 47.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از‏  1 درصد

 

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved