آمار شیعیان عراق
درحال بارگزاري
  • تاريخ: شنبه 1 اسفند 1388

آمار شیعیان عراق


           

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏عراق ـ سال 2000

 

جمعیت کشور: 23.150.926

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 70 درصد

 

---------------------------------------------------------------------

 

2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان عراق‏ ـ سال 2007

 

جمعیت کشور: 28.945.657

جمعیت مسلمانان: 28.086.017

جمعیت شیعیان : 17.372.794 - 18.820.527

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور:  60 -65 درصد

 

---------------------------------------------------------------------

 

 3- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان عراق ـ سال 2008

 

جمعیت کشور: 28.800.000 

جمعیت شیعیان: 18.158.400

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 63 درصد

 

---------------------------------------------------------------------

 

4-‏ آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ عراق ـ سال 2009

 

جمعیت کشور: در حدود 35.000.000

جمعیت مسلمانان: 30.428.000

جمعیت شیعیان: 22.000.000  - 19.800.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 65 - 75 درصد

 

 

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved