آمارهای موجود از شیعیان سوريه
درحال بارگزاري
  • تاريخ: چهار شنبه 28 بهمن 1388

آمارهای موجود از شیعیان سوريه


           

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏سوريه ـ سال 2000

 

جمعیت کشور: 17.758.925

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 30 درصد


--------------------------------------------------------------------

 

2- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان سوریه ـ سال 2008

 

جمعیت کشور: 18.400.000

جمعیت شیعیان: 2.484.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 13/5 درصد

 

--------------------------------------------------------------------

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ سوریه ـ سال 2009 

جمعیت کشور: 19.314.747

جمعیت مسلمانان: 20.196.000

جمعیت شیعیان: 4.040.000 - 3.030.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 15- 10 درصد

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved