آمار شیعیان ژاپن
درحال بارگزاري
  • تاريخ: چهار شنبه 30 دي 1388

آمار شیعیان ژاپن


           

1-آمار مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) از شیعیان ژاپن - سال 2008

 

منطقه: قاره آسیا ـ شرق

جمعیت کشور: 127.417.000

جمعیت شیعیان: 25.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.01 درصد

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

2- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏ ژاپن ـ سال 2009

 

جمعیت کشور: 127.433.494

جمعیت مسلمانان: 183.00

جمعیت شیعیان: کمتر از 1.830 

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 رصد

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved