"محمد " و "فاطمه" رايج ترين نام هاي نوزادان ترکيه
درحال بارگزاري
  • تاريخ: يکشنبه 26 آذر 1391

"محمد " و "فاطمه" رايج ترين نام هاي نوزادان ترکيه


           
از يک آمار رسمي در ترکيه استنباط مي شود «محمد» و «فاطمه» رايج ترين اسامي براي کودکاني بوده اند که در فاصله زماني سال هاي 1923 تا 2010 در اين کشور متولد شده اند.

بنابر اعلام مدير ثبت جمعيت و شهروندي(ثبت احوال) ترکيه، جمهوري ترکيه از زمان شکل گيري در سال هزار و نهصد و بيست و سه تا سال هزار و نهصد و هفتاد شاهد تقاضاي زياد براي نامگذاري نوزادان پسر به «محمد»، «مصطفي»، «احمد» و «علي» و نامگذاري نوزادان دختر به «فاطمه»، «عائشه»، «أمينه»، «خديجه» و «زينب» بوده است.

آسيا موهبة جوشار، عضو هيأت علمي دانشگاه فني درياي سياه به خبرگزاري رسمي ترکيه گفت مردم اين کشور به نام گذاري تحت تاثير دين اسلام، فرهنگ و سنت هاي کشورشان عادت دارند.


منبع: خبرگزاری ابنا

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved