آمارهای موجود از شیعیان تركيه
درحال بارگزاري
  • تاريخ: سه شنبه 27 بهمن 1388

آمارهای موجود از شیعیان تركيه


           

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان تركيه‏ ـ سال 2000

 

جمعیت کشور: 66.620.120

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 35 درصد


------------------------------------------------------------------

 

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان ترکیه‏ سال - 2008

 

جمعیت کشور: 72.900.000

جمعیت شیعیان: 14.550.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 20 درصد

 

------------------------------------------------------------------


2- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ ترکیه ـ سال 2009 

 

جمعیت کشور: 71.517.100

جمعیت مسلمانان: 73.619.000 

جمعیت شیعیان: 11.050.000 - 7.360.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 15 - 10 درصد

 

 

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved