آمارهای موجود از شیعیان پاکستان
درحال بارگزاري
  • تاريخ: سه شنبه 27 بهمن 1388

آمارهای موجود از شیعیان پاکستان


           

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان پاكستان‏ ـ سال 2000

 

جمعیت کشور: 141.145.344

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 25 درصد


------------------------------------------------------------

 

2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان پاکستان ـ سال 2007

جمعیت کشور: 176.242.949
جمعیت مسلمانان: 167.430.801
جمعیت شیعیان: 35.248.590
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 20 درصد

------------------------------------------------------------

3- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان پاکستان ـ سال 2008

جمعیت کشور: 165.803.560
جمعیت شیعیان: 33.160.712
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 20 درصد

------------------------------------------------------------

 
4 ‏- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه PEW» از ‏شیعیان پاکستان ـ سال 2009

 

جمعیت کشور‏: 164.741.924
جمعیت مسلمانان: 174.082.000
جمعیت شیعیان: 26.000.000 - 17.000.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 15‏- 10 درصد

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved