آمارهای موجود از شیعیان بحرين
درحال بارگزاري
  • تاريخ: پنج شنبه 1 بهمن 1388

آمارهای موجود از شیعیان بحرين


           

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان بحرين‏ ـ سال 2000

 

جمعیت کشور: 641.539

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 76 درصد

 

------------------------------------------------------------------

 

2- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان بحرین ـ سال 2008

 

جمعیت کشور: 700.000 

جمعیت شیعیان: 490.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 70 درصد

 

------------------------------------------------------------------


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ بحرین ـ سال 2009


جمعیت کشور: 1.046.814

جمعیت مسلمانان: 642.000

جمعیت شیعیان: 481.000 - 417.000 

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 75 الی 65 درصد

 

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved