25 هزار منبع ديجيتال، گنجينه‌ ارزشمند كتابخانه معارف اهل بيت(ع)
درحال بارگزاري
  • تاريخ: شنبه 23 ارديبهشت 1391

25 هزار منبع ديجيتال، گنجينه‌ ارزشمند كتابخانه معارف اهل بيت(ع)


           
كتابخانه ديجيتال موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت(ع) با نزديك به 25 هزار منبع ديجيتال از آثار اسلامی شيعی است كه با بكارگيری آخرين فنون روز دنيا و با هدف ترويج فرهنگ نبوی و تشيع علوی و برقراری تعاملات علمی، فرهنگی ميان پژوهشگران علوم اسلامی در سراسر جهان، مشغول به فعاليت است.

سيدحسين رضازاده، توليت و مديرعامل موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت(ع)،در گفتگویی با بيان اين كه موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت(ع) با اخذ مجوز از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی به ايجاد مركز داده (‌I.D.C) اسـلامـى، ارائه سرويس‌های عمومی پرتال و سيستم جامع آموزش الكترونيكی (LMS) و همچنين برگزاری كلاس‌های مجازی (Virtual Class) اقدام كرده، افزود: اين مركز اولين مجموعه ذخيره‏‌سازی علوم اسلامی و معارف اهل‌بيت(ع)، تاريخ اسلام و فقه را راه‌اندازی كرده است.

رضازاده با بيان اين كه جلوگيری از نابودی گنجينه‌های ارزشمند فقه اهل بيت(ع) از طريق تجميع الكترونيكی آن‌ها، ترويج فرهنگ نبوی و تشيع علوی و برقراری تعاملات علمی، فرهنگی ميان پژوهشگران علوم اسلامی در سراسر جهان از اهداف راه‌اندازی كتابخانه ديجيتال موسسه است، گفت: كتابخانه ديجيتالی مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت(ع) به مثابه يك تحول شگرف دينی، فرهنگی است كه با بكارگيری آخرين فنون هوشمند ارتباطی روز دنيا برای همه، هميشه و همه‌جا پاسخگوی شبهات و پرسش‌های جهان اسلام و تشيع است.

وی با اعلام اين‌كه كتابخانه ديجيتال موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت(ع) 24 هزار و 980 منبع قابل نمايش شامل كتاب، مقالات و منابع ديداری و شنيداری را در اختيار كاربران كتابخانه قرار داده است، اظهار كرد: در مجموع 5 هزار و 359 جلد كتاب در اين كتابخانه موجود است كه از اين تعداد 3 هزار و 115 عنوان به زبان عربی، هزار و 677 عنوان فارسی، 518 عنوان انگليسی و 279 عنوان هم به ديگر زبان‌های اختصاص دارد.

وی با اشاره به موضوعات كتاب‌های فارسی گفت: 194 جلد كتاب با موضوع قرآن، 302 عنوان كتاب در زمينه حديث، 439 عنوان كتاب اعتقادی، 223 كتاب فقهی، 120 عنوان كتاب در زمينه اخلاق، 477 كتاب در حوزه تاريخ، 28 جلد كتاب در زمينه اديان و مذاهب، 37 كتاب ادبی، 25 كتاب عرفانی و 7 عنوان كتابشناسی مجموع آثار ديجيتال فارسی كتابخانه اهل بيت(ع) را تشكيل می‌دهند.

وی همچنين به ديگر منابع موجود در اين كتابخانه اشاره و عنوان كرد: تصوير هزار و 259 كتاب خطی در موضوعات مختلف قرآن، فقه و اعتقادات، 13 هزار و 884 مقاله فارسی ، عربی و انگليسی در موضوعات مختلف، 159 منبع ديداری و شنيداری و شرح حال هزار و 913 نفر از علما و دانشمندان اسلام از ديگر منابع موجود در كتابخانه ديجيتال معارف اهل بيت(ع) است كه با آدرس www.ahlolbait.ir برای همه علاقه‌مندان قابل دسترسی است.


منبع: ایکناCopyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved