آمارهای موجود از شیعیان ايران
درحال بارگزاري
  • تاريخ: چهار شنبه 21 بهمن 1388

آمارهای موجود از شیعیان ايران


           

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏ايران ـ سال 2000

 

جمعیت کشور: 65.865.302

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 95 درصد

 

---------------------------------------------------------------

 

2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان ایران ـ سال 2007

 

جمعیت کشور: 66.429.284

جمعیت مسلمانان: 65.100.698

جمعیت شیعیان: 59.122.062

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 89 در صد

 

---------------------------------------------------------------

 

3- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان ایران ـ سال 2008

 

جمعیت کشور: 69.500.000

جمعیت مسلمانان: بیش از 98 درصد

جمعیت شیعیان: 61.924.500

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 89 درصد

 

---------------------------------------------------------------

 

4- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان ‏ایران ـ سال 2009

 

جمعیت مسلمانان: 73.777.000

جمعیت شیعیان: 66.400.000 - 71.100.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 95 - 90 درصد

 

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved