• تاريخ: پنج شنبه 6 بهمن 1390

اگر از گفته کسی حدس بزنیم که فردا عید فطر است ، آیا می توانیم روزه بگیریم؟


           
  پرسش :  

 

 اگر از گفته کسی حدس بزنیم که فردا عید فطر است ، آیا می توانیم روزه بگیریم؟  

 

جواب:  

همه مراجع: تا هنگامى كه براى شخص اطمينان پيدا نشود كه فردا عيد فطر و اول شوال است، نمى‏تواند روزه را افطار كند.(1) 

....................................................................................................................................

  (1    توضيح المسائل مراجع، م 1730 وحيد، توضيح المسائل، م 1738.

     منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها  

 

   كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved