• تاريخ: پنج شنبه 6 بهمن 1390

آیا رویت ماه به وسیله چشم مسلح و تلسکوپ و وسایل نجومی اعتبار دارد؟


           
پرسش :  

 

 آیا رویت ماه به وسیله چشم مسلح و تلسکوپ و وسایل نجومی اعتبار دارد؟  

 

 جواب:   

 

همه مراجع (به جز آيات عظام خامنه‏اى و فاضل): خير، مگر آنكه از اين راه براى شخص اطمينان پيدا شود كه اول ماه است.(1)  

آيات عظام خامنه‏اى و فاضل: آرى، اول ماه به وسيله چشم مسلح و تلسكوپ و يا وسايل نجومى، ثابت مى‏شود.(2)

 ...............................................................................................................................

  (1) دفتر: همه.

  (2) دفتر: فاضل و خامنه‏اى.

    منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

   كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved