• تاريخ: پنج شنبه 6 بهمن 1390

آیا حکم حاکم شرع در ثبوت اول ماه برای غیر مقلدان او نیز حجت است ؟


           

پرسش :

  آیا حکم حاکم شرع در ثبوت اول ماه برای غیر مقلدان او نیز حجت است ؟   

 

جواب:    

همه (به جزآيت الله  سيستانى و وحيد): آرى، حكم حاكم شرع در ثبوت اول ماه، براى همه حجت است و بايد به حكم او عمل كنند مگر آنكه بفهمند حاكم شرع اشتباه كرده است.(1) 

 آيت الله  سيستانى: اول ماه با حكم حاكم شرع ثابت نمى‏شود.(2) 

 آيت الله وحيد: بنابراحتياط واجب، اول ماه به حكم حاكم شرع ثابت نمى‏شود.(3) 

  ....................................................................................................................................  

 

    (1) توضيح المسائل مراجع، م 1731 خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 842 و 843 بهجت، وسيلةالنجاه، ج 1، م 1162.

    (2) سيستانى، توضيح المسائل، م 1731.

  (3) وحيد، توضيح المسائل، م 1739.

   منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 

   كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved