• تاريخ: چهار شنبه 5 بهمن 1390

آیا اول ماه براساس تقویم محاسبات منجمان ثابت می شود؟


           

پرسش :

  آیا اول ماه براساس تقویم محاسبات منجمان ثابت می شود؟

 جواب:

 همه: خير، ثابت نمى‏شود مگر آنكه انسان از گفته آنان اطمينان پيدا كند.(1) 

 ....................................................................................................................................

 (1   توضيح المسائل مراجع، م 1732 وحيد، توضيح المسائل، م 1740.   

  منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها     

 

كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved