• تاريخ: چهار شنبه 5 بهمن 1390

اگر پیش از ظهر اعلام کردند که امروز اول ماه رمضان است ؛ تکلیف روزۀ آن روز چه می شود ؟


           

پرسش:

 اگر پیش از ظهر اعلام کردند که امروز اول ماه رمضان است ؛ تکلیف روزۀ  آن روز چه می شود ؟

 جواب:

  همه (به جزآيت الله تبريزى و وحيد): اگر مبطلات روزه را مرتكب نشده، بايد نيت كند و روزه‏اش صحيح است و اگر يكى از آنها را مرتكب شده، روزه او باطل است ولى (به احترام ماه رمضان) بايد تا اذان مغرب از كارى كه روزه را باطل مى‏كند، خوددارى نموده و بعد از ماه رمضان آن روز را قضا كند.(1)  

 آيت الله تبريزى و وحيد: اگر مبطلات روزه را مرتكب نشده، بايد نيت كند و روزه بگيرد و بنابر احتياط واجب بعد از ماه رمضان قضا نمايد و اگر يكى از آنها را مرتكب شده، روزه‏اش باطل است ولى (به احترام ماه رمضان) بايد تا اذان مغرب از كارى كه روزه را باطل مى‏كند، خوددارى نموده و بعد از ماه رمضان آن روز را قضا كند.(2) 

  ....................................................................................................................................  

 

     (1 توضيح المسائل مراجع، م 1561.

 2) تبريزى، توضيح المسائل مراجع، م 1561 وحيد، توضيح المسائل، م 1569.

  منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها  

 

كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved