• تاريخ: چهار شنبه 5 بهمن 1390

وظيفه مكلف در صورت اختلاف مراجع در عيد فطر چيست؟


           

پرسش :

    اگر بین مراجع تقلید در ثبوت عید فطر اختلاف پیش آید، وظیفه مکلف چیست ؟آیا هر مقلد باید به نظر مرجع تقلید خود مراجعه کند؟  

جواب:

   همه: در ثبوت اول ماه تقليد راه ندارد، بلكه اگر شخص از گفته و اعلام نظر مرجع تقليد، اطمينان به رؤيت ماه پيدا كند، بايد روزه خود را افطار كند و اگر شك داشت، بايد آن روز را روزه بگيرد.(1)   

................................................................................................................................  

 (1   العروة الوثقى، ج 2، الصوم، طرق ثبوت الهلال، م 1.     

  منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

  كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved