• تاريخ: چهار شنبه 5 بهمن 1390

آیا اعلام عید فطر از سوی چند مرجع به اندازه دو نفر عادل نیست؟


           

پرسش :

  شما می گویید اگر دو نفر عادل شهادت بدهند کافی است ؛ آیا اعلام عید از سوی چند مرجع به اندازه دو نفر عادل نیست ؟  

جواب:

 كسى منكر عدالت مرجع تقليد نيست. آنچه گفته شده، آن است كه دو نفر عادل، شهادت دهند كه خودشان ماه را ديده‏اند ولى مراجع معظم خودشان ماه را نمى‏بينند بلكه از گفته ديگران اطمينان به رؤيت پيدا مى‏كنند و اين دو جهت با هم تفاوت مى‏كند و شهادت بر شهادت- كه شهادت علمى ناميده مى‏شود- در اين مورد اعتبار شرعى ندارد.1

....................................................................................................................................

 (1     العروة الوثقى، ج 2، الصوم، طرق ثبوت الهلال، م 1.  

   منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 

    كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved