• تاريخ: دوشنبه 3 بهمن 1390

پر کردن دندان در ماه رمضان چگونه است ؟


           
پرسش :  

پر کردن دندان در ماه رمضان چگونه است ؟      

 

 

 

جواب:   

همه مراجع: پر كردن يا جرم‏گيرى و كشيدن دندان در ماه رمضان، براى پزشكان جايز است و براى شخص روزه‏دار زمانى جايز است كه مطمئن باشد خون يا آبى كه به وسيله دستگاه وارد فضاى دهان مى‏شود، فرو نخواهد رفت.(1)     

 

 

 

....................................................................................................................................  

 

 

 

 

 (1) توضيح‏المسائل مراجع، م 3851- 3751. 

 منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

          كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved