درحال بارگزاري
  • تاريخ: شنبه 1 مرداد 1390

پايگاه جامع تخصصي جنگ نرم


           


آدرس : http://jang-narm.com

وابستگی : 

موضوعات :

1-     جنگ نرم (چيستي،تاريخچه،روشها،چرايي،ابزارها،روشهاي مقابله، مفاهيم و كليات و...)

2-     اخبار جنگ نرم

3-     ياداشتها درمورد جنگ نرم از امام خميني(ره)و رهبر معظم و..

4-     مقالات(تهديدات نرم و مديريت بحرانهاي امنيتي،شرايط جهاني در آخرالزمان،عرفان فراماسونري،عرفان شيعي و...)

5-     گفت و گو از شخصیت ها

6-     كتاب (جنگ رواني ،نشانه هاي نفاق،جنگ نرم،نبرد سايه ها و...)

7-     فيلم (مستند حجاب وعفاف،فيلم شاخص رهبر انقلاب،پياده نظام جنگ نرم ،دعوتهاي پوشالي،روياي مخملي)

 

 

آمار سایت :

1.     مقاله : بیش از 270

2.     فیلم 45

3.     معرفی کتاب 50

4.     یاداشتها : بیش از 1300

5.     گفتگو : بیش از 470

6.     گزارش همایش ها 17

7.     حرف دیگران بیش از 530

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved