درحال بارگزاري
  • تاريخ: يکشنبه 15 آبان 1390

ترجمان وحی


           

ـ آدرس: www.cthq.ir
 
وابستگی: مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی

 

ـ نوع فعالیت: مرکز ترجمه قرآن مجید به زبان‌های خارجی
 
ـ زبان‌های سایت: فارسی ـ عربی ـ انگلیسی
 
ـ موضوعات:
      1. دانشنامه
      2. بانک ترجمه‌ها
      3. دو فصلنامه ترجمان وحی
      4. محصولات مؤسسه (ترجمه انگلیسی قرآن، ترجمه آذری و...)

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved