درحال بارگزاري
  • تاريخ: چهار شنبه 4 آبان 1390

پارس قرآن


           


آدرس : http://parsquran.com

وابستگی : 

موضوعات :

1-جستجوي قرآن كريم در سه زبان فارسي-عربي- انگليسي.

2- متن كامل قرآن باترجمه و تلاوت.

3- مقالات(راز ونياز با معبود-آتش درقرآن-قيامت بر مبناي قرآن).

4- مطالب جديد سايت(آهنگ هاي ماه رمضان-جوانه – رمضان و...).

5- تصاوير.

6- بررسي موضوعي ( رمضان-اشك در قرآن و...).

7- بررسي آماري(تعداد تكرار هر لغت در قرآن).

8- نرم افزار.

 

 

 

 

 

 

آمار سایت :

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved