• تاريخ: سه شنبه 4 اسفند 1388

فلسفه بعثت پیامبران


           
خداوند برای هدایت نوع بشر و رساندن انسانها به کمال مطلوب و سعادت جاویدان، پیامبران و رسولانی فرستاده است، چه این که اگر نمی فرستاد هدف آفرینش بشر حاصل نمی شد، و انسانها در گرداب گمراهی غوطه ور می شدند و نقض غرض لازم می آمد: «رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما، پیامبرانی (را فرستاد) که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند، تا حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند (و راه سعادت را به همه نشان دهند و بر همه اتمام حجت شود) و خداوند توانا و حکیم است » . (1)

ما معتقدیم:از میان آنها پنج نفر «اولو العزم » یعنی «صاحب شریعت و کتاب آسمانی و آیین جدید» بودند که نخستین آنها «نوح » (ع) سپس «ابراهیم » و «موسی » و «عیسی » (ع) و آخرین آنها «حضرت محمد» (ص) است.


«و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، به خاطر بیاور هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و (همچنین) از تو و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم، و ما از همه آنها پیمان محکمی گرفتیم (که در ادای رسالت و نشر کتاب آسمانی کوشا باشند) » . (2)

«فاصبر کما صبر اولوا العزم من الرسل، صبر و استقامت کن آن گونه که پیامبران اولوا العزم صبر و استقامت کردند» . (3)


ما معتقدیم:پیامبر اسلام (ص) خاتم انبیاء و آخرین رسولان الهی است و شریعت او برای همه مردم دنیاست و تا پایان جهان باقی است، یعنی جامعیت معارف و احکام و تعلیمات اسلام چنان است که به تمام نیازمندیهای انسان در جهات معنوی و مادی تا پایان جهان، پاسخ مثبت می دهد، و هر کس ادعای نبوت و رسالت تازه ای کند باطل و بی اساس است.

«ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی ء علیما، محمد (ص) پدر (خوانده) هیچ یک از مردان شما نیست، ولی رسول خدا و ختم کننده سلسله پیامبران است، خداوند به همه چیز آگاه است (و آنچه لازم بوده در اختیار او نهاده) » . (4)


پی نوشتها:


1- سوره نساء، آیه 165.

2- سوره احزاب، آیه 7.

3- سوره احقاف، آیه 35.

4- سوره احزاب، آیه 40.
 
--------------------------------- 
 
 منبع:ایت الله ناصر مکارم شیرازی،اعتقاد ما
 
   
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly. All right reserved.