• تاريخ: دوشنبه 13 تير 1390

منبع شناسي قرآن و علم


           

منبع شناسي قرآن و علم

گروه قرآن و علم مركز تحقيقات قرآن كريم المهدي

تنظيم: حسن رضا رضايي* / کارشناسي ارشد تفسير و علوم قرآن

چکيده

اين مقاله به معرفي کتاب‌ها، مقالات و سايت‌هاي مرتبط با مباحث ميان‌رشته‌اي « قرآن و علوم» اختصاص دارد که برخي از آن‌ها در مورد مباحث نظري قرآن و علم است، مثل: رابطه، قلمرو، توهم تعارض و راه‌کارها و روش تفسير علمي و... و برخي به مصاديق تفسير علمي و اعجاز علمي قرآن اختصاص دارد که در دو دسته «قرآن و علوم‌‌طبيعي» و «قرآن و علوم‌انساني» دسته‌بندي شده است. اين منابع ارزش و اعتبار يکسان ندارند؛ اما مي‌توانند زمينه مناسبي براي مطالعات قرآن و علم فراهم آورند. مقاله توسط گروه قرآن و علم مرکز تحقيقات قرآن کريم تهيه شده است و گسترة موضوعات آن مي‌تواند در مقالات بعدي تکميل شود.

واژه‌هاي اصلي: قرآن، علم، منبع شناسي


درآمد

مباحث ميان رشته‌اي ميان قرآن و علم، سابقه‌اي به قدمت نزول قرآن دارند؛ چون سرچشمه‌هاي آن در آيات قرآن هست. مثلاً قرآن عسل را شفاء ناميد و فرمود: Gفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِF. در احاديث اهل‌بيت: هم مطالب طبي، کيهان‌شناختي و ... مطرح شده است (ر.ک. به: مجلسي، محمد‌باقر، بحارالانوار، ج 57 و کتب احاديث، مثل: طب الرضا7 (رساله ذهبيّه)).

در طول اين چهارده قرن کتب و مقالات زيادي در زمينه مباحث قرآن و علم نگاشته شد که برخي در زمينه مباحث نظري قرآن و علم هستند (مثل: رابطه قرآن و علم، قلمرو قرآن و علم، توهم تعارضات و راهکارها و روش تفسير علمي و...) و برخي به مصاديق تفسير علمي و اعجاز علمي قرآن اختصاص دارند.

همه اين کتاب‌ها و مقالات اعتبار و ارزش علمي يکسان ندارند و يادآوري آن‌ها به معناي تأييد آن‌ها نيست، بلکه جمع‌آوري آن‌ها با هدف استفاده قرآن‌پژوهان در پژوهش‌هاي بعدي است.

اين منبع‌شناسي توسط محققان گروه قرآن و علم مرکز تحقيقات قرآن کريم المهدي صورت گرفته است و گام اول در اين زمينه به شمار مي‌آيد، لذا در مقالات بعدي مي‌تواند تکميل شود. مناسب است مخاطبان گرامي اطلاعات تکميلي خود را به دفتر مجله بفرستند تا در شماره‌هاي بعدي به صورت فهرست تكميلي ارائه شود.

 

 

اول: کليات و مباحث نظري

1. مباحث في اعجاز القرآن، مسلم، مصطفي، جدّه‌ السعودية ـ دارالمنارة،  1408 ق ـ 1988 م.

2. احصاء‌العلوم، فارابی، محمد بن محمد، ترجمه حسین خدیوجم، انتشارات علمی و فرهنگی، 1364،‌ چ2.

3. انسان و علوم اسلامى از ديدگاه اسلام، تاج آبادى، حسين، واحد انتشارات دانشگاه آزاد اسلامى نراق، 1372 ش.

4. اجتهادات في التفسير العلمي في القرآن الکريم، عادل ابوالخير، محمد، مصر، مرکز الدلتا للطباعة، 1408 ق، (1988 م).

5.   احياء العلوم (الاحياء)، غزالى، ابو حامد، 1402 ق، دارالمعرفة، بيروت، چهار جلدى.

6. الاسلام يتحدّي (مدخل العلمي الي القرآن)، وحيد الدين خان، تعريب ظفر الاسلام خان، قم، ط 3، دار الجيل المسلم، 1973 م.

7. الاشارات العلمية فى الآيات الكونية فى القرآن الكريم، محمود اسماعيل، محمد، 1411 ق، دارالدعوة، اسكندرية.

8. اصول التفسير و قواعده، العك، خالد عبدالرحمن، دار النقاش، دمشق، 1414ه‍، ط3.

9.الاعجاز العلمى فى الاسلام (القرآن الكريم)، عبد الصمد، محمد كامل، 1410 ق، دار المصرية اللبنانية، قاهرة.

10.  اعجاز القرآن الکريم، عباس، فضل حسن و سناء فضل، المکتبة الوطنية، 1412 ق ـ 1991 م.

11.  الاعجاز القرآن و البلاغه، رافعي مصطفي صادق، النبويه، دار الكتب العربي، بيروت،  1973م.

12.  اعجاز القرآن والبلاغة النبويّة، الرافعي، مصطفي صادق، بيروت دارالکتاب العربي، 1393 ق ـ 1973 م، 350 ص. اين کتاب تحت عنوان «اعجاز قرآن و بلاغت محمد9» توسط عبدالحسين بن الدين به فارسي ترجمه و بنياد قرآن، چ دوم، 1361 ش، منتشر کرده است.

13.  الاعجاز القرآني (وجوهه و اسراره)، برکة، عبدالغني محمد، بي‌جا، مکتبة وهبة، بي‌تا.

14.  اعجاز قرآن، طباطبائى، علامه محمد حسين، 1362 ش، بنياد علمى و فكرى علامه طباطبائى، قم.

15.  اعجاز قرآن، طباطبائى، علامه محمد حسين، قم، بنياد علمي و فکري علامه طباطبايي، 1362 ش.

16.  اهداف آيات علمي قرآن، دكتر حميد فغفور مغربي، مجله قرآن و علم، ش دوم.

17.  بررسى گونه‏هاى تعارض بين علم و دين، ملكيان، مصطفى، فصلنامه مصباح، پژوهشكده علوم انسانى دانشگاه امام حسين7، 1373 ش، ش 10.

18.  البناء العظيم، نظرات جديدة في القرآن، دراز، محمد عبدالله، طبعة السعادة، 1969 م.

19.  البيان في اعجاز القرآن، الخالدي، صلاح عبدالفتاح، الأردن، دارعمّار، 1989 م.

20.  پژوهشي در شيوه‌هاي اعجاز قرآن، عرفان، حسن، قم، دار القرآن الکريم، 1411 ق ـ 1369 ش.

21.  پویایی فرهنگ و تمدن اسلامی در ایران، ولایتی، علی اکبر، وزارت امور خارجه، تهران، 1382، چ 1.

22.  پيام قرآن (تفسير موضوعي)، مکارم شيرازي، ناصر (متولد 1305 ش)، قم، مدرسة الامام اميرالمؤمنين7، 1367 ش، 9 جلد تا کنون.

23.  تاریخ علوم در اسلام، تقی زاده، سید حسن، فردوسی، تهران، 1379.

24.  التفسير العلمى للقرآن فى الميزان، عمر ابو حجر، دكتر احمد، 1411 ق، دار قتيبه، بيروت - دمشق.

25.  تفسير القرآن الکريم (جزء عمّ)، عبده، محمد، مصر، الجمعيّة الحريّة الاسلاميّة (و نشر ادب حوزه)، 1341 ق، الطبعة الثانية.

26.    تفسير علمى قرآن، رفيعى محمدى، دكتر ناصر، دو جلدى، انتشارات فرهنگ‏گستر، 1379 ش. و نيز همين كتاب تحت عنوان: سير تدوين و تطور تفسير علمي قرآن، رفيعي محمدي، ناصر، انتشارات مركز جهاني علوم اسلامي، 1386، چ اول.

27.  التفسير و المفسرون، معرفت، محمدهادی، الجامعه الرضویه للعلوم الاسلامیه، مشهد، 1419ق، چ1.

28.  التمهيد فى علوم القرآن، معرفت، آية الله محمد هادى (معاصر)، 1417 ق، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، ج 6.

29.  الجواهر فى تفسير القرآن، طنطاوى جوهرى، بى تا، دار الفكر، سيزده جلد.

30.  جهان‌شناسي (مجموعه معارف قرآن 2)، مصباح يزدي، محمد تقي (معاصر)، انتشارات در راه حق، 1362 ش.

31.  دانش زبان‌شناسی و کاربردهای آن در مطالعات قرآنی، دکتر علی معموری، مجله قرآن و علم، ش اول.

32.  دانش نشانه‌شناسی و تفسیر قرآن، دکتر علیرضا قائمی‌نیا، مجله قرآن و علم، ش اول.

33.  در آمدى بر تفسير علمى قرآن، رضائى اصفهانى، محمد على، انتشارات اسوه، قم، 1365 ش.

34.    دين‌شناسي‌ تطبيقي‌، باهنر، محمدجواد، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1363.

35.  رابطه علم و دين در غرب، رضايي اصفهاني، محمد علي، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، تهران، 1379، اول.

36.  رابطه علم و دين، سر فرازى، عباسعلى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1364 ش.

37.  رابطه گزاره‌هاي قرآنی و گزاره‌هاي علمی، دكتر حميد فغفور مغربي، مجله قرآن و علم، ش اول.

38.  راه طي شده، بازرگان، مهدي (1286 ـ 1373 ش)، تهران، شرکت سهامي انتشار، چ هشتم، بي تا.

39.  روش سيستم‏ها به ضميمه تعبير قرآن آربرى، راسل. ل. ا. ك، ترجمه محمد جواد سهلانى، بى تا، كاربرد انتشارات بعثت، تهران.

40.  رویکرد علمی به قرآن،  ضرورتها و چالش‌ها، دکتر علی نصیری، مجله قرآن و علم، ش اول.

41.  زنده جاويد و اعجاز جاويدان، سادات، مهندس محمد على، انتشارات فلق تبريز، 1357.

42.  تاريخ تمدن، دورانت ويل، سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، هيئت، مترجمان، تهران، 1368، چ دوم.

43.  سير تحوّل علوم تجربى در جهان اسلام، سپهر، مهدى، مركز اطلاعات علمى و فنى مجتمع فولاد مباركه، 1370 ش.

44.  شناخت جريان علمي نگري به قرآن (روش تفسير علمي)، پارسا، فروغ، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس تهران، 1372 ش.

45.  علم‌ و دين‌، باربور، ايان‌، ترجمه‌ خرمشاهي‌، نشر دانشگاهي، تهران، 1362.

46.  علم و قرآن، پروفسور احمد دلاّل، بررسی و نقد: دكتر محمدعلی رضائی اصفهانی، مجله قرآن و علم، ش اول.

47.  العلم والدين مناهج و مفاهيم، عروة، احمد، دمشق، دارالفکر، 1408 ق.

48.  الفرقان و القرآن، عبد الرحمن العك، شيخ خالد، 1414 ق، الحكمة للطباعة والنشر، سوريه.

49.  فکرة اعجاز القرآن، الحمصي، نعيم، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1400 ق.

50.  القرآن والاحوال المناخيّه (دراسة قرآنية)، المظفر، محسن عبدالصاحب، نجف اشرف، منشورات دار الاضواء، 1964 م.

51.  القرآن ينبوع العلوم والعرفان، فکري، السّيد علي، داراحياء الکتب العربية، 1370 ق‌ ـ 1951 م،‌ چ دوم، دو جلد.

52.  کارنامه اسلام، زرین کوب، عبدالحسین، امیرکبیر، تهران، 1380.

53.  کتاب قرآن و دیگران، صداقت، سید علی اکبر، انتشارات روح، قم، چ 1.

54.  کشّاف الاعجاز في القرآن و السنّة، هارون، د ـ نبيل عبدالسلام، قاهره، مکتبة ابن سينا.

55.  مبانی و روش‌های تفسیری، شاکر، محمد کاظم، انتشارات مرکز جهانی، 1382، چ اول.

56.  مدخل الي موقف القرآن الکريم من العلم، خليل، عماد الدين، بي‌جا، مؤسسة الرسالة، بي‌تا.

57.  مساله الاعجاز و الاعجاز العلمي في القرآن، السيد، رضوان، www.multaka.net.

58.  مسلمانان در بستر تاریخ، جعفری، یعقوب، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1371.

59.  مع القرآن في الدين والدنيا، قبلان، هشام، بيروت ـ پاريس، منشورات بحر المتوسط عويدات، 1986 م.

60.  المعجزة الخالدة، ضياء الدين عتر، حسن، بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الثانية، 1409 ق ـ 1989 م.

61.  معجزة القرآن، صدقى، نعمت، بى تا، نشر عالم الكتب، قاهره.

62.  معجزه جاويدان، روحاني، سيد ضياء‌ الدين، قم، چاپخانه حکمت، 1377 ق.

63.  المفسّرون حياتهم و منهجهم، ايازى، سيدمحمد على، تهران، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1414 ق.

64.  مکاتب تفسیری، بابایی، علی اکبر، انتشارات سمت، 1381، چ اول.

65.  من اعجاز القرآن، الخُشت، ‌محمد عثمان، و ليس الذکر کالأنثي، دراسة من منظور الاسلام والعلوم الحديثة، قاهره، مکتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع،1404 ق.

66.  موضوعات و بايسته‌هاي پژوهش در حوزه ميان رشته‌اي قرآن و علوم، گروه قرآن و علم مركز تحقيقات قرآن كريم المهدي، تنظيم: حسن‌رضا رضايي، مجله قرآن و علم، ش چهارم.

67.  نقش قرآن در تحول فرهنگي و فرهنگ آفريني، پايان نامه کارشناسي ارشد، امير حسنين، مدرسه عالي امام خميني;.

68.  وجوه من الاعجاز القرآني، الدبّاغ، مصطفي، الاردن، مکتبه المنار، الطبعة الثانية، 1405 ق‌ ـ 1985 م، 192 ص.

دوم: قرآن و علوم طبيعي

69.  روش‌هاي كشف آموزه‌هاي اقتصادي اسلام، يوسفي، احمد علي، مجله اقتصاد اسلامي، سال 6، تابستان 1385.

70.  دوران تالیف، نجم آبادی، محمود، تصنیف کتب طبی در تمدن اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، 1375 ﻫ. ش.

71.  تاریخ طب ایران پس از اسلام، نجم آبادی، محمود، دانشگاه تهران، 1366 ش.

72.  احادیث طبیه، محمدی ری شهری، محمد، انتشارات دارالحدیث، تهران.

73.  استعانت از قرآن کریم در شفای جسمانی، نیکبخت نصر آبادی، علی رضا، نشر قبله، تهران، 1378، چ 1.

74.  اسرار خوراكيها و زبان خوراكى‏ها، جزائرى، دكتر غياث الدين، 1365 ش، بى نا، چاپخانه سپهر تهران.

75.  اسرار و عجب، نوفل، عبد الرزاق، بيروت، ‌دار الکتاب العربي.

76.  اسلام و طب جديد يا معجزات علمى قرآن، اسماعيل پاشا، دكتر عبدالعزيز، بى تا، ترجمه غلامرضا سعيدى، انتشارات برهان، بى جا.

77.  اسلام و هيئت، شهرستانى، سيد هبة الدين، 1356 ش، مطبعة الغرى فى النجف.

78.  الاسلام والاکتشافات الحديثة، باقر، محمد امين، قم المطبعة العلمية، 1412 ق.

79.  آسمان‌هاي هفت‌گانه، بلادي، سيد عبدالعزيز، بي‌جا، مؤسسة مطبوعاتي عطايي، 1358 ش.

80.  الاشارات العلميه في القرآن الکريم، حافظ ابراهيم، المستشار مدحت، قاهره، مکتبة غريب، 1992 م.

81.    الاطعمة القرآنية غذاء ودواء، عبدالعزيز دكتر محمد كمال، بي جا، ‌مکتبة القرآن، بي‌تا.

82.  الاعجاز الطبي في القرآن الکريم الطب الوقائي، الشحات، ‌علي احمد، القاهرة، المؤسسة العربيّة الحديثة.

83.  الاعجاز الطبى فى القرآن الكريم، دياب، دكتر محمود، مطبوعات دارالشعب، قاهره، 1408 ق.

84.  الاعجاز الطبى فى القرآن الكريم، محمد عبدالعزيز، دكتر عبد الحميد، بى تا، مكتبة ابن سينا، قاهره.

85.  الاعجاز الطبّي في القرآن والاحاديث النبويّة الرطب والنخلة، السعيد، عبدالله عبدالرزاق، جدّة، الدّار السعوديّة للنشر

86.  الاعجاز الطبى فى القرآن، الجليلى (دكتر سيد)، دار و مكتبة الهلال، بيروت، 1987 م.

87.  الاعجاز الطبى فى الكتاب و السنة، ياسين عبد القادر، حسين، مكتبة وهبة، قاهره، 1417 ق، الطبعة الاولى.

88.    الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم، ارناووط، محمد السيد، بى تا، مكتبة مدبولى، قاهرة.

89.  الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم، النجدى، دكتر حميد، مطبعة جوهر الشام، دمشق، 1414 ق.

90.  الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم، سامى محمد على، بى تا، دارالمحبة، بيروت دار النور، دمشق، 1416 ق.

91.    اعجاز القرآن فى حواس الانسان (دراسة فى الانف و الاذن و الحنجره فى ضوء الطب و علوم القرآن و الحديث)، عبدالعزيز دكتر محمد كمال، بى تا، مكتبة ابن سينا، مصر.

92.  اعجاز القرآن في خلق الانسان، عبدالعزيز دكتر محمد كمال، دراسة في الانف والاذن والحنجرة في ضوء الطب وعلوم القرآن والحديث، القاهرة، مکتبة ابن سينا.

93.  اعجاز القرآن في وقاية الانسان، محمد سراج الدين زکريا، ا . د (السيدة اصلاح اسماعيل امين)، القاهرة، نهضة مصر، 1993 م.

94.  الاعجاز الکوني في القرآن، السيّد الجميلي، قاهره، دار زاهد القدسي، 1988 م.

95.  اعجاز علمي قرآن، معرفت، آية الله محمد هادى (معاصر)، اين کتاب هنوز به چاپ نرسيده است و ما آن را نزد نويسنده محترم ملاحظه کرديم.

96.  اعجاز قرآن از نظر علوم امروزى، نيازمند شيرازى، يد اللّه، شركت چاپ ميهن، 1335 ش، چ چهارم.

97.  آغاز وفرجام جهان از نظر قرآن و علم، احمد مجلسي، مدرسه عالي امام خميني;.

98.  آفرينش جهان از ديدگاه قرآن کريم، خليل، عماد الدين، قم، بي‌نا، 1362 ش.

99.  اكتشافات قرن بيستم (سيارات)، آسيموف، ايزاك، 1361 ش، ترجمه عليرضا توكلى صابرى، شركت سهامى انتشار، تهران.

100.   الالوان في القرآن الکريم، الهاشمي، عبدالمنعم، بي‌جا، دار ابن حزم، بي‌تا.

101.       آموزه‌های تندرستی در قرآن، رضايی، حسن رضا، عطرآگین، قم، 1384، چ 1.

102.   اهداف و روش‌شناسي آيات پزشكي، حسن رضا رضائي، مجله قرآن و علم، ش دوم.

103.   اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، پاك نژاد، دكتر سيد رضا، كتابفروشى اسلاميه، 1350 ش.

104.   الآيات العجاب فى رحلة الانجاب، احمد حامد، دكتر حامد، دارالقلم، دمشق، 1996 م، الطبعة الاولى.

105.   آيات قرآنية في مشکوة العلم، المحجري، د ـ يحيي، بي‌جا، المختار الاسلامي، بي‌تا.

106.   آيات للموقنين، الصرايرة،‌ محمد، الاردن، مکتبة المنار، 1405 ق.

107.   آيات من الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم، حسين مهران، دكتر جمال الدين، مكتبة الانحلو المصرية، قاهرة، 1992 م.

108.   آيات من الاعجاز العلمي في القرآن الکريم، مهران، جمال الدين حسين، مصر، مکتبة الأنجلو المصرية، 1992 م.

109.   باد و باران در قرآن، بازرگان، مهدي (1286 ـ 1373 ش)، تهران، به اهتمام سيد محمد مهدي جعفري، شرکت سهامي انتشار، 1353 هـ .

110.   بررسي تناقض آيات طبّي با علوم پزشكي، دكتر حسين علايي، حسن رضا رضايي، مجله قرآن و علم، ش چهارم.

111.   اشارات اعجازآميز قرآن، دكتر محمد علي رضايي اصفهاني، نشر معارف، 1384 ش، تهران.

112.   آيات پزشكي قرآن، حسن رضا رضايي، انتشارات پژوهش‌هاي تفسير و علوم قرآن، 1387 ش.

113.   اعجازها و شگفتي‌هاي علمي قرآن، دكتر محمد علي رضايي اصفهاني، انتشارات پژوهش‌هاي تفسير و علوم قرآن، 1386 ش، قم.

114.   بررسي مباحث نظري روايات طب اسلامي، پايان‌نامه ارشد سيد اعجاز حسين موسوي، مدرسه عالي امام خميني;.

115.   بررسي محيط زيست و عوامل تخريب آن از منظر قرآن و حديث، پايان‌نامه ارشد محمد ابراهيم کريمي، مدرسه عالي امام خميني;.

116.   بررسى ميزان تأثير آواى قرآن كريم بر كاهش درد بيماران بعد از عمل جراحى شكم، نيكبخت نصر آبادى، عليرضا، پايان نامه كارشناسى ارشد دانشگاه تربيت مدرس دانشكده علوم پزشكى، تهران، 1373 ش.

117.   پژوهشی در اعجاز علمی قرآن (دو جلد)، رضایی اصفهانی، محمد علی، انتشارات پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن، قم، 1385 ش.

118.   پيشگوئيهاى علمى قرآن، زمانى، مصطفى، انتشارات پيام اسلام، قم، 1350 ش.

119.   تاريخ التنجيم عند العرب، شامی، يحيي، نشر عزّ الدين، 1414ق، چ اول.

120.   التداوي بالقرآن، السليم، محمد ابراهيم، بي‌جا، مکتبة القرآن، بي‌تا.

121.   تذكرة الفقهاء ، العلامة الحلي: الطبعة القديمة، الناشر المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية.

122.   التساؤلات الکونية علي ضوء العلم والقرآن، ساعي، محمد يوسف، دمشق، دار المعرفة، 1415 ق.

123.   تسعة عشر ملكاً بيان ان فرية الاعجاز العددى للقرآن خدعة بهائية، ناجى محمد محى الدين، حسين، الزهراء للاعلام العربى، قاهره، 1405 ق.

124.   تفسير الآيات الكونية فى القرآن الكريم، عشرى، عبدالمنعم السيّد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1985 م.

125.   تفسير الآيات الکونية، شحاته، عبدالله، بي‌جا، دارالاعتصام، بي‌تا.

126.   التفسير العلمى للايات الكونية فى القرآن، حنفى احمد، بى تا، دار المعارف، مصر.

127.   التفسیر العلمی للآیات الکونیّة فی‌ القرآن، حامد أحمد، قاهره، 1980.

128.   تكامل در قرآن، مشكينى اردبيلى، آية الله على، بى تا، ترجمه حسينى نژاد، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران.

129.   تكامل‌ در قرآن، نصر، سید حسین‌، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1366.

130.       تکوين الجنين في القرآن، الطاهري، طارق شفيق، بغداد، مطبعة المعارف، 1358 م.

131.   تنبيه العقول الانسانية لما في القرآن من العلوم الکونية والعمرانية، المطيعي، محمد نجيب، حلب، مکتبة احمد ربيع، بي‌تا.

132.   الجراد في القرآن الکريم والعلم الحديث، السيّد غنيم، کارم، قاهره، دار الصحوة للنشر والتوزيع، 1409 ق، 276 ص، اين کتاب علاوه بر نويسنده فوق يک نويسنده ديگر دارد (عبدالعظيم محمد الجمال).

133.   جلوه‌هاي اعجاز در قرآن کريم، عظيم زاده اردبيلي، فائزه، بي‌‌جا، ‌سازمان تبليغات اسلامي.

134.   حقايق القرآن والعلم الحديث، تحسين، عامر، عراق شرکة معمل ومطبعة الزهراء الحديثة المحدودة، 1406 ق.

135.   خدا و اختراعات از ديدگاه علم و قرآن، بى آزار شيرازى، عبدالكريم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ نهم، 1370 ش، پنج جلد.

136.   خلق الانسان بين الطب والقرآن، البار، محمد علي، بي جا، الدار السعوديّة للنشر، بي‌تا.

137.   خلق الانسان دراسة علمية قرآنية، طيره، عبدالفتاح محمد، مصر، الهيئة المصرية العامة للکتاب، بي تا.

138.   خلق السموات والارض في ستة ايّام في العلم والقرآن، عطيّه، حسن حامد، تونس، مؤسسات عبدالکريم بن عبدالله، 1992 م.

139.   خلقت انسان از نظر قرآن، مصباح يزدي، محمد تقي (معاصر)، محمد تقي مصباح (محمود محمدي عراقي)، قم، انتشارات شفق.

140.   خلقت انسان در بيان قرآن، سبحانى، يد اللّه، شركت سهامى انتشارات، تهران، 1351 ش، چ سوم.

141.   داروينيسم يا تکامل انواع، سبحاني جعفر، قم، انتشارات توحيد، با مقدمه سيد هادي خسرو شاهي، بي‌تا.

142.   دانش عصر فضا، نورى، آية اللّه حسين، نشر مرتضى، قم، 1370 ش.

143.   در جستجوی خدا، مکارم شیرازی، ناصر، انتشارات نسل جوان، قم.

144.   درسهايي از ستاره‌شناسی، مدرسه ستاره‌شناسی مريلند، ترجمه امير حاجی خداوريخان، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی7، 1366ش.

145.   دليل الحيران في آيات من القرآن، الحسيني، خلف محمد، قاهره، دارالنهضة مصر للطبع و النشر.

146.   دين ارکان طبيعت، رهسپار، احمد، بي‌جا، کانون انتشارات شريف، بي‌تا.

147.   راز آسمان‌هاي هفت‌گانه، مرادي، ايمان، اصفهان، معاونت فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، 1373 ش.

148.   راههاى خداشناسى در طبيعت، تجليل، ابو طالب، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1372 ش، چ دوم.

149.   رسالت قرآن در عصر فضا، حجازي، سيد عبدالرضا، تهران، کانون انتشار، چ ششم، خرداد 1356 ش.

150.   زمين در فضا، سبحانی، قريب، يعقوب پور، نشر آفتاب، 1363ش، چ اول.

151.   زمين و آسمان و ستارگان از نظر قرآن، صادقى، دكتر محمد، بى تا، كتابفروشى مصطفوى بوذر جهرمى، تهران، چ دوم.

152.   ساكنان آسمان از نظر قرآن، محمودى، عباسعلى، نهضت زنان مسلمان، تهران، 1362 ش، چ چهارم.

153.   السمع و البصر فى القرآن الكريم، سلامة، دكتر على محمد، منشورات جمعية الدعوة الاسلامية العالمية، طرابلس ليبى، 1986 م.

154.   سنريهم آياتنا، السّبيعني، عدنان، بيروت (الدّار الشاميّه)، دمشق (دارالقلم)، 1413 ق.

155.   شگفتى‏هايى از اعجاز در قرآن كريم، الفندى، دكتر محمد جمال الدين، ترجمه سيد حسين مير دامادى، بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1371 ش.

156.   شگفتی‌های آيات پزشکی در قرآن، رضايی، حسن رضا، پژوهش‌هاي تفسير و علوم قرآن، قم، 1387، چ 1.

157.   الشمس والقمر بحسبان، عبدالجواد، احمد، دمشق، مطبعة محمد هاشم الکُبتي، 1405 ق.

158.   شناخت مقدماتی ستارگان، حيدرزاده، توفيق، نشر گيتاشناسی، 1364 ش، چ اول.

159.   طب اسلامی، ادوارد براون، مسعود رجب نیا، انتشارات بنگاه و نشر کتاب، تهران، 1337، چ 1.

160.   الطب القرآني غذاء ودواء، عبدالله، محمد محمود، بيروت، دارالکتب العلمية، بي‌تا.

161.   الطب القرآني يعالج السحر والمسّ الشيطاني، سيد محمود، محمد، بي‌جا، دار الندوة العالمية.

162.   الطب الوقائى فى الاسلام، العميد الصيدلى، عمر محمود عبدالله، شركة معمل و مطبعة الزهراء الحديثة، عراق، موصل، 1410 ق.

163.   طب و دین، مجله پژوهش حوزه، سال پنجم، معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم، ش 18 ـ 17.

164.   الطبيعة في القرآن الکريم، الزيدي، کاصد ياسر، عراق، وزارة الثقافة والاعلام دارالرشيد للنشر، (المرکز العربي للطباعة والنشر، بيروت)، 1980 م.

165.       عقايد داروين و دانش ژنتيک، باب الحوائجي، نصر الله، تهران، بحث نظريه اسلام.

166.   العلوم الطبيعة في القرآن، مروّه، يوسف، بيروت، منشورات مروّه العلميّه، 1387 ق.

167.   فروغ دانش جديد در قرآن و حديث، حقيقى، ك، م، بى تا، انتشارات لوكس (نويد)، شيراز، ج 1.

168.   فلسفه احكام، اهتمام، احمد، چاپخانه اسلام، اصفهان، 1344 ش.

169.   قرآن بر فراز اعصار، نوفل، عبدالرزاق، قم، انتشارات نهضت، ترجمه و پاورقي از ابواالفضل بهرام پور و محمود شکيب با مقدمه يحيي نوري، 1349 ش.

170.   القرآن معجزة المعجزات، ديدات، ‌احمد، القاهره، مکتبة القرآن، بي‌تا.

171.   قرآن و اختراعات جديد، محمدي زنجاني، علي، قم، چاپخانه اسلام.

172.   قرآن و آخرين پديده‏هاى علمى، رضائى فر، مهندس جعفر، انتشارات فوژان، 1375 ش.

173.   القرآن و الطب الحديث، عبد الرضا على، دكتر صادق، دار المورخ العربى، بيروت، 1411 ق.

174.   القرآن و الطب، سليمان، احمدمحمد، دار العودة، بيروت، 1981 م، الطبعة الخامسة.

175.   القرآن و العلم الحديث، حسب النبى، دكتر منصور محمد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1991 م.

176.       القرآن و العلم الحديث، نوفل، عبد الرزاق، دار الكتاب العربى، بيروت، 1404 ق.

177.   القرآن و العلم، سليمان، احمد محمد، دار العودة، بيروت، 1981 م، الطبعة الخامسة.

178.   القرآن والعلوم، ناصر الدين، سعيد، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، كربلاء، 1385 ق.

179.   القرآن و المنهج العلمي المعاصر، الجندي، المستشار عبدالحليم، قاهره، دارالمعارف، 1404 ق ـ 1984 م.

180.   قرآن و بهداشت جنسي، حميد اکبري، مدرسه عالي امام خميني;.

181.   قرآن و پديده‌هاي طبيعت از ديد دانش امروز، نظيري، يحيي، تهران، سحاب کتاب، با مقدمه محمد تقي شريعتي، 1358 ش.

182.   قرآن و تکامل، سحابي، يدالله، تهران، انتشارات راه امام.

183.   قرآن و طبيعت، بى آزار شيرازى، عبدالكريم، تهران، انتشارات بعثت، 1352 ش، حداقل شش جلد آن چاپ شده است.

184.       قرآن و علم امروز، الخطيب، عبدالغنى، 1362 ش، ترجمه دكتر اسد الله مبشرى، مؤسسه مطبوعاتى عطايى، تهران. اصل كتاب تحت عنوان «اضواء من القرآن على الانسان والنشأة الكون» در مكتبة دار الفتح، دمشق، 1390 ق، به چاپ رسيده است.

185.   القرآن و علوم العصر الحديثة، فوّاز عُراجي، ابراهيم، بيروت، دار النهضة العربية، 1409 ق.

186.   قرآن و علوم روز، افتخاريان، سيد جواد، انتشارات افتخاريان، تهران، 1362 ش.

187.   قرآن و علوم طبيعت، گلشنى، دكتر مهدى، نشر مطهر، تهران، 1375 ش.

188.   قرآن و قانون تنازع بقا، طباطبائى، علامه محمد حسين، قم، ‌انتشارات اهل بيت، 1360 ش.

189.   قرآن و کتاب‌هاي علمي در رابطه هفت آسمان و هفت زمين و خلقت انسان، شهيدي،‌ فضل الله، با مقدمه و اهتمام قاسم صافي، به ضميمه سه مقاله ديگر، تهران، چاپ خواجه، 1360 ش.

190.   قرآن و گياه‌خواري، ايماني راد، جمشيد، تهران، چاپخانه سعيد نو، 1398 ق.

191.   قرآن و مسئله‌اي از حيات، مطهري، مرتضي (شهادت 1358 ش)، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا.

192.   قرآن و مکتب تکامل، عقاد، عباس محمود، ترجمه سيد خليل خليليان، تهران، انتشارات اسلامي، 1358 ش.

193.   قرآن و كيهان‌شناسي، سيد عيسي مسترحمي، قم، انتشارات پژوهش‌هاي تفسير و علوم قرآن، 1387 ش.

194.   قرآن و نجوم، سيد عيسي مسترحمي، مجله قرآن و علم، ش دوم.

195.   القرآن والعلوم الکونيّة، حکيمي،‌ محمد رضا، مطابع دار القبس للصحافة والطباعة والنشر.

196.   القرآن والعلوم، الدهان، سعيد ناصر، کربلا، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 1385 ق.

197.   القرآن يتجلى فى عصر العلم، القميحا، نزيه، دار الهادى، بيروت، 1417 ق.

198.   القرآن يفک لِغز الارض، عبدالجبار، شاکر، بغداد، ‌مطبعة اسعد، 1985 م.

199.       قرآن، انسان و طبيعت، حکيمي، محمود، قم، مرکز انتشارات دار التبليغ اسلامي.

200.   قوانين الله وليست قوانين الطبيعة، عفيفي، محمود سراج الدين، قاهره، دارالفکر العربي، چ دوم، 1979 م، 176 ص، و در چاپ دوم کلمه «آيات التوحيد» به عنوان اضافه شده است.

201.   کشف الأسرار النورانية فيما يتعلق بالأجرام السماوية،الاسکندراني، محمد بن محمد،  بي جا،‌ بي تا.

202.   الكون و الانسان بين العلم و القرآن، دفضع، بسّام، بى تا، مطبعة الشام، بى جا.

203.   الکون والأرض والانسان في القرآن العظيم، اعرابي، عبدالحميد، دمشق ـ بيروت، دارالخير، 1415 ق.

204.   الکون والقرآن يبحث في علم الفلک، حسن الحلبي، محمد علي‌، بغداد، مطبعة الجامعة، 1405 ق.

205.   الکون والنسبيّة بين القرآن الکريم والنظرية، خير الاحمر، عبدو محمد، دمشق، مکبتة الاسد، 1994 م.

206.   گذشته و آينده جهان، بى آزار شيرازى، عبدالكريم، انتشارات طباطبائى، قم، 1349 ش، چ دوم.

207.   گياهان در قرآن، حسين فاروقى، دكتر محمد اقتدار، ترجمه احمد نمايى، بنياد پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1374 ش، چ اول.

208.   الله و قرآن از ديدگاه علم، باب السلام، دوشيزه م، تهران، مشعل آزادي، 1355 ش.

209.   الله والعلم الحديث، نوفل، عبد الرزاق، قاهره، مؤسسة دار الشعب، 1977 م.

210.   الله والکون، الفندى، دكتر محمد جمال الدين، مصر، الهيئة العامة للکتاب، 1987 م.

211.   ماير دگانی، ترجمه محمد رضا خواجه‌پور، نجوم به زبان ساده، نشر گيتاشناسی، 1382ش، چ دهم.

212.   محى الدين العجوز، شيخ احمد، معالم القرآن فى عوالم الاكوان، دار الندوة الجديدة، بيروت، 1407 ق.

213.   مراحل رشد جنين از منظر قرآن، غلامرضا نور محمدي، مجله ميان رشته‌اي قرآن کريم، فصل‌نامه تخصصي سازمان فعاليت‌هاي قرآني دانشجويان کشور، ش 2.

214.   مطالب شگفت‏انگيز قرآن، نجفى، گودرز، نشر سبحان، تهران، 1377 ش.

215.       مظاهر کونيّة في معالم قرآنيّة، عبدالله، محمد محمود، بيروت، دار مکتبة التربية.

216.   مع الطب فى القرآن الكريم، دياب، دكتر عبد الحميد و دكتر احمد قرقوز، مؤسسة علوم القرآن، دمشق ، الطبعة السابعة. و نيز تحت عنوان طب در قرآن، ترجمه على چراغى، انتشارات حفظى بى تا، تهران، 1404 ق.

217.   مع القرآن، في الکون، الفندى، دكتر محمد جمال الدين، مصر، الهيئة المصرية العامة للکتاب، 1992 م.

218.   مع الله في السماء، زکي، احمد، دار الهلال، اين کتاب در کتابخانه مرکز فرهنگ قرآن قم موجود است.

219.   معالم القرآن في عوالم الأکوان، ابن العجوز، احمد محي الدّين، بي جا، دار الندوة الجديدة، 1407 ق.

220.   معجزات قرآن در عصر فضا و کامپيوتر، احمدي محمود، انتشارات مسعود احمدي، 1364 ش.

221.   المعجزة العلمیّة فی‌القرآن و السّنة، عزین دانی (عبدالمجید الزندانی)، قاهره.

222.   معجزة القرآن الكريم ، خليفه رشاد، دارالعلم للملايين، بيروت، 1983 م، الطبعة الاولى‏.

223.   المعجزة القرآنية (الاعجاز العلمى و الغيبى)، هيتو، دكتر محمد حسن، موسسة الرسالة، بيروت، 1409 ق.

224.   معجزة القرن العشرين فى كشف سباعية و ثلاثية اوامر القرآن الكريم، عليوى، ابن خليفه، دارالايمان، دمشق، 1403 ق.

225.   مقايسه‏اى ميان تورات، انجيل، قرآن و علم، بوكاى، موريس، 1365 ش، ترجمه مهندس ذبيح الله دبير، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، چ سوم. و همين كتاب تحت عنوان «عهدين، قرآن و علم» توسط حسن حبيبى ترجمه شده است انتشارات سلمان، 1375 ش، تهران. و نيز ترجمه عربى آن تحت عنوان «التوراة و الانجيل و القرآن و العلم الحديث» توسط انتشارات دار الكندى، بيروت، 1398 ق. و نيز ترجمه عربى تحت عنوان «دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة» توسط دارالمعارف، قاهره، 1978 م. اصل کتاب تحت اين عنوان است: بوکاي، موريس، القرآن والعلم الحديث، مصر، دارالطلائع، 1993 م.

226.       ملامح کونيّة في القرآن، عبدالجبار، شاکر، بغداد، مکتبة الشرق الجديد، 1985 م.

227.   من اشارات العلوم في القرآن الکريم، سيد الاهل، عبدالعزيز، بيروت، دار النهضة الحديثة، 1392 ق.

228.   من الاعجاز البلاغي والعددي للقرآن الکريم، النجدي، ابوزهرا، الوکالة العالمية للتوزيع، 1990 م.

229.       من الآيات العلمية، نوفل، عبد الرزاق، قاهره ـ بيروت، دار الشروق، 1409 ق.

230.       من علم الطب القرآنى، الشريف، دكتر عدنان، دار العلم للملايين، بيروت، 1990 م.

231.   من علوم الارض القرآنية ( الثوابت العلمية فى القرآن الكريم)، الشريف، دکتر عدنان، 1994 م، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية. من علم الفلک القرآني (الثوابت العلمية في القرآن الکريم)، بيروت، دار العلم للملايين، 1991 م.

232.   المنظومات العددية فى القرآن العظيم برهان احصائى فى احكام البناء القرآنى، بدران، مهندس مصطفى ابو سيف، مكتبة وهبة، قاهره، 1418 ق.

233.   النحر الماد مّن البحر المحیط، ابوحیّان الأندلسی، ویراستة ب. دینّاوی و ح. دینّاوی، دو جلد در سه مجلّد، بیروت، 1987.

234.   نحل العسل في القرآن والطب، علي البنبي، محمد، مصر، الأهرام التجارية القاهرة، 1987 م.

235.       نظر متفكران‌ اسلامي‌ درباره‌ طبيعت‌، نصر، سيد حسين‌، خوارزمي، تهران، 1359.

236.   النظريه القرآنية الكونية حول خلق العالم، الجائى، سليم، بى‌تا، مطبعة نضر، دمشق.

237.   نظريه تكامل از ديدگاه قرآن، مهاجرى، مسيح، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1363 ش.

238.   نفحات من الاعجاز الطبّي في القرآن الکريم، علي لفتة، جليل، 1140 ق ـ 1990 م.

239.   نگرشى به علوم طبيعى در قرآن، راشدى، لطيف، نشر سبحان، تهران، 1377 ش.

240.   النوم والارق والاحلام بين الطب والقرآن، شمسي باشا، حسّان، جدّة ـ السعوديّة، دار المنارة للنشر والتوزيع، 1411 ق.

241.   هفت آسمان و زمين، دكتر عليرضا رضايي، مجله قرآن و علم، ش دوم.

242.   هفت آسمان، بهبودي، محمد باقر، تهران، کتابخانه مسجد جعفري قيطريه.

243.   هيئت و نجوم اسلامی، زمانی قمشه‌ای، علی، نشر سماء، 1381 ش، چ اول.

244.   الوان من اعجاز القرآني، الاَميري، محمد وفا، حلب، دارالرضوان، بي‌تا.

سوم: قرآن و علوم انساني

245.   علم النفس الاجتماعي، د. أحمد عبد العزيز سلامة، د. عبد السلام عبد الغفار، دار النهضة العربي، القاهرة 1972م.

246.   مباني و اصول علم اقتصاد، دكتر يدالله دادگر، دكتر تيمور رحماني، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1380 ش.

247.   فلسفه تربيتي اسلام، الجمالي، محمد فاضل، ترجمه غلام رضا سعيدي، انتشارات بعثت، تهران، 1354.

248.   مقدمه‌اي بر معرفت‌شناسي علم اقتصاد، غني‌نژاد، موسي، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، تهران، 1376 ش.

249.   مناسبات انساني در مديريت اسلامي، حسيني سياهپوش، سيد محمود، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بي‌تا، چ اول.

250.   نگرشي بر مديريت در اسلام، جمعي از نويسندگان، مرکز آموزش مديريت دولتي، 1372، چ اول.

251.   ديباچه‌اي بر مديريت اسلام، جمعي از نويسندگان،‌ سازان تبليغات اسلامي، 1371، چ اول.

252.   پيش‌فرض‌ها و مباني مطالعات مديريتي قرآن، دكتر سيد رضا مؤدب، امير علي لطفي، مجله قرآن و علم، ش چهارم.

253.   خصائص المنهج‌التربوي في القرآن وطرقه، الدكتور السيد‌نذير يحيي الحسني، مجله قرآن و علم، ش سوم.

254.   اصول مديريت سمت، رضائيان علي، تهران، 1365.

255.   الاعجاز التربوي في القرآن الكريم، رجب، مصطفي، 2006 م.

256.   اخلاق مديريت در اسلام، محمدي ري شهري، محمد، هدف، قم، 1369، چهارم.

257.   الآراء التربوية للعلماء المسلمين (آراء دانشمندان مسلمان در تعليم وتربيت ومبانی آن)، الاعرافي، عليرضا، قم، دفتر همكاري حوزه ودانشگاه، ط 1..1377.

258.   آراء دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن، رفیعی، بهروز، سمت، تهران،‌ 1381.

259.   آزادي سياسي از ديدگاه قرآن، پايان‌نامه ارشد نصر الله نظري، مدرسه عالي امام خميني;.

260.   آزادي سياسي از منظر قرآن و اعلاميه حقوق بشر، پايان‌نامه ارشد ابوالقاسم محمد انور الکبير، مدرسه عالي امام خميني;.

261.   اسلام پزشك بى دارو، امين شيرازى، احمد، دفتر انتشارات اسلامى، 1373 ش، چ هشتم.

262.   اسلام و تربيت كودكان، بهشتی، احمد، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامی، تهران، 1372 ش، چ اول.

263.   اسلام و چالش اقتصادي، چپرا، محمدعمر، مترجمان: ميرمعزّي، هادوي‌نيا، يوسفي و جهانيان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1384 ش.

264.   اسلام و روانشناسی، بستانی، محمود، ترجمه محمود هويشم، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چ دوم، مشهد: 1375 ش.

265.   آسيب‌شناسي تفسير و تفاسير تربيتي قرآن، احمد ذبيح افشاگر، مجله قرآن و علم، ش سوم.

266.   اصول بهداشت روانی، حسينی، ابوالقاسم، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، چ دوم، 1379ش.

267.       اصول مديريت از ديدگاه قرآن، صفر مراد حسين اف، مدرسه عالي امام خميني;.

268.   اقتراح مباني و روش‌شناسي تفسير مديريتي، دكتر سيد صمصام ‌الدين قوامي، امير لطفي و دكتر محمدعلي‌رضايي اصفهاني، مجله قرآن و علم، ش چهارم.

269.   اقتراح مفهوم‌شناسي و روش‌شناسي تفسير تربيتي قرآن، علي‌رضا اعرافي، علي همت‌بناري و محمد علي رضايي اصفهاني، مجله قرآن و علم، ش سوم.

270.   اقتصادنا: محمد باقر الصدر، المجمع العلمي للشهيد الصدر، قم، 1408هـ . ق.

271.   امدادهاي غيبي در زندگي بشر، مطهري، ‌مرتضي، صدرا، تهران، 1372، چ ششم.

272.   آموزه‌هاي قرآني و نقش نورون‌هاي آيينه‌اي مغز در اثبات اثر مشاهده و نيت در ايجاد رفتار متقابل، فرانک فرزدي، اکرم جهانگير، فصل‌نامه تخصصي سازمان فعاليت‌هاي قرآني دانشجويان کشور، ش 2.

273.   انسان پيش از تاريخ (پيدايش انسان)، رهبرى، احمد، از مجموعه دانستنيهاى قرآن، انتشارات مارليك، تهران، 1374 ش.

274.   اهداف و انگيزه‌ها، نظام اقتصاد اسلامي، دفتر انتشارات اسلامي، 1387 ش.

275.   آواشناسي، حق‌شناس، علی‌محمد، آگاه، 1369ش.

276.   اولین همایش نقش دین در بهداشت روان، دوست محمدی، هادی،  و نيز غباري تباب، باقر و ديگران، دفتر نشر نوید اسلام، قم 1376 ش.

277.   ايمان مذهبى به عنوان يكى از عوامل كاهش دهنده شدت و دوره سوگ، شاه محمدى، دكتر داود، 1376 ش، مجموعه چكيده 40 سخنرانى، همايش نقش دين در بهداشت روان، ش 31، دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى ايران.

278.   آيين معاشرت در اسلام، صحفی، سيد محمد، كانون نشر معارف خوزستان، بی‌تا.

279.   باورهاى مذهبى و اثرات آنها در بهداشت روان، غبارى ثباب، دكتر باقر، 1376 ش، فصلنامه انديشه و رفتار (مجله روانپزشكى بالينى)، ش 9 - 10.

280.   بررسي تأثير آموزش آموزه‌هاي قرآن بر بهبود پذيرش اجتماعي، بهرام صالح صدق پور، مجيد محموديان، حميدرضا سلمانيان، فصل‌نامه تخصصي سازمان فعاليت‌هاي قرآني دانشجويان کشور، ش 2.

281.   بررسي تطبيقي روش‌هاي تربيت کودک از منظر قرآن و حديث و علوم تربيتي (7 سال نخست)، مراد الگون، مدرسه عالي امام خميني;.

282.   بررسي رويکردهاي نظري به مديريت اسلامي، سيد کاظم چاووشي، فصل‌نامه تخصصي سازمان فعاليت‌هاي قرآني دانشجويان کشور، ش 2.

283.   بهداشت روان در اسلام، صانعی، سیّد مهدی، بوستان كتاب، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه‌ علميه قم، چ اول، 1382 ش.

284.   بهداشت روان در قرآن، دكتر احمد صادقيان، مجله قرآن و علم، ش دوم.

285.   بهداشت روانی، شاملو، سعيد، تهران، رشد، چ سيزدهم، 1378ش.

286.   بهداشت روانی، گنجی، حمزه، تهران، ارسباران، بهار 1378ش.

287.   پديده‌شناسي فقر و توسعه، دفتر تبليغات اسلامي، شعبه‌ي خراسان، بوستان كتاب، قم، 1380 ش.

288.   پيامدهاي روانشناختي و جامعه‌شناختي حسن خلق در قرآن و سنت، اسعد علي، مدرسه عالي امام خميني;.

289.   ‌پيش نيازهاي مديريت اسلامي، مصباح يزدي، محمد تقي، انتشارات آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 1379، چ اول.

290.   تاثير تلاوت قرآن بر كاهش اضطراب و افسردگى، يوسفى لويه، مجيد، و فاطمه حسن پور، 1376 ش، خلاصه مقالت همايش نقش دين در بهداشت و روان، دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى ايران.

291.   تربيت از ديدگاه وحي، عبد المجيد رشيد بور، مؤسسة دين ودانش، قم 1363ش.

292.   تعامل فقه وتربيت: علي همت بناري، مركز انتشارات مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمينی، 1383.

293.   التعبير الفني في القرآن، شيخ امين، بکري، بي جا، دار الشروق، 1973 م.

294.   تفسير تربيتي سوره‌ي حمد، دكتر محمد علي رضايي اصفهاني، مجله قرآن و علم، ش سوم.

295.   التفسیر التربوی للقرآن الکریم، الباز انوار، دار النشر للجامعات مصر 1428، اول.

296.   تمهيد لمباني التفسير التربوي، دكتر سيد رضا مؤدب و هاشم ابوخمسين، مجله قرآن و علم، ش سوم.

297.       توسعه اقتصادي از ديدگاه قرآن، عبدالخالق کريمي، مدرسه عالي امام خميني;.

298.   جامعه‌شناسی انحرافات، شيخاوندی، داور، چاپ دقت، نشر مرنديز، 1373ش، چ سوم.

299.       جزوات روان‌شناسی، ايمانيان، شهين، دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، ش 13.

300.   جن و شیطان، دست داده، زین العابدین، مجتمع هنری شهید مصلی‌نژاد، جهرم، 1377 ش.

301.   حقوق اقتصادي زن در قرآن و روايات، سورابي فوسيني، مدرسه عالي امام خميني;.

302.   خانواده در قرآن، بهشتی، احمد، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامی، چ اول، تهران، 1373ش.

303.   خانواده و تربيت كودك، قائمی، علی، انتشاارت دار التبليغ، قم، بی‌تا.

304.   خانواده و خانواده درمانی، مينو چين، اميركبير، تهران، 1380ش.

305.   خدا و انسان در قرآن، ايزوتسو، توشيهيكو، ترجمه احمد آرام، شركت انتشار، تهران، 1361.

306.   خواطر و تأملات فکرية بين الأدب والعلم والقرآن، شريف عبدالکريم، د، مصر، اخبار اليوم ادارة الکتب والمکتبات، 1408 ق.

307.   درآمدي بر اقتصاد اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، چاپ سلمان فارسي، 1363 ش.

308.   درآمدي بر روش‌شناسي علم اقتصاد، دادگر، يدالله، نشر ني، 1384، چ اول.

309.   درمان بحران‌هاي روحي از ديدگاه قرآن، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، محمد هادي قرباني، مدرسه عالي امام خميني;.

310.   دعا درماني، ليلا اتفاق، کامران آزما، اکرم جهانگير، فصل‌نامه تخصصي سازمان فعاليت‌هاي قرآني دانشجويان کشور، ش 2.

311.   رابطه قرآن و آزادي و چالش‌هاي آن، دكتر محمد علي رضايي اصفهاني، مجله قرآن و علم، ش چهارم.

312.   رابطه قرآن و دانش فقه، دکتر محمد فاكرميبدي، مجله قرآن و علم، ش اول.

313.   روان‌شناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی، بی‌ريا، ناصر و ديگران، انتشارات سمت، تهران، 1375، چ اول.

314.   روش‌شناسي تفسير تربيتي قرآن، محمد احساني و علي همت بناري، مجله قرآن و علم، ش سوم.

315.   روش‌شناسي تفسير حقوقي قرآن، دكتر ميرخليلي و حميد رضا نوري، مجله قرآن و علم، ش چهارم.

316.   روش‌شناسي تفسير قرآن، بابايي، علي اکبر و ديگران، الهادي، قم، 1379، چ اول.

317.   روش‌شناسي مطالعات اقتصاد اسلامي با تأكيد بر مطالعات قرآني، دكتر مهدي رستم‌نژاد و سيد مفيد حسيني كوهساري، مجله قرآن و علم، ش چهارم.

318.   سيماي تربيتي پيامبر9 از منظر قرآن، فائق ولي‌اف، مدرسه عالي 
امام خميني;.

319.   سیری در اندیشه سیاسی عرب، عنایت، حمید، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1385، چ ششم.

320.   شاخص‌هاي توسعة اقتصادي از ديدگاه اسلام، محمد جمال خليليان، مركز انتشارات مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني، قم، 1384 ش.

321.   شيوه همسرداری، فضل الله، محمد حسين، انتشارات پيام آزادی، چ اول، تهران، 1373ش.

322.   الصحة النفسيه في القرآن و السنة «بهداشت رواني»، سيد ليث حيدري، مدرسه عالي امام خميني;.

323.   طبايع الاستبداد و مصارع الاستعباد، کواکبي، عبدالرحمن، حلب، طبع حلب،‌1957 م.

324.   غاية حياة الانسان کما يصوّرها الدين والعلم، العک، خالد عبدالرحمن، بي جا، دار الالباب، بي‌تا.

325.   فقر و غنا در قرآن، شاكر، محمد كاظم، نشر رايزنان، چ اول، تهران، 1378ش.

326.   فمنيسم از ديدگاه قرآن، حسين رحيمي، مدرسه عالي امام خميني;.

327.   القرآن في ضوء الفکر المادي الجدلي، عيتاني، محمد، بيروت، دار العودة، چ دوم، 1981 م.

328.   قرآن کريم از نظر موازين بهداشتي جديد، اعرابي واعظ، سيد اسماعيل،‌ تهران، انتشارات کتابفروشي و چاپخانه تابان، 1346 ش.

329.   قرآن و روانشناسی، نجاتی، محمد عثمان، ترجمه عباس عرب، بنیاد پژو هش های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، 1369، چ دوم.

330.   قرآن و بهداشت روان، دكتر احمد صادقيان، انتشارات پژوهش‌هاي تفسير و علوم قرآن، 1386 ش، قم.

331.   قرآن و نظام توزيع ثروت، دكتر مهدي رستم نژاد، مجله قرآن و علم، ش دوم.

332.   قرآن وحقوق، عباس نژاد،‌ محسن، و جمعي از نويسندگان، بنياد پژوهش‌هاي قرآني مشهد، 1385، چ اول.

333.   قلمرو تفسير تربيتي، غلامحسين ناطقي، مجله قرآن و علم، ش سوم.

334.   قواعد التفسير التربوي للقرآن الكريم، دكتر محمد فاكر ميبدي، احمد ازرقي، مجله قرآن و علم، ش سوم.

335.   کلیات روانشناسی، قلی زاده، فرض الله، نشر احرار، تهران، بی تا، اول.

336.   كودك از نظر وراثت و تربيت، فلسفی، محمد تقی، تهران: نشر معارف اسلامی، بی‌تا.

337.   الکون و الانسان بین اسلام و القرآن، بسام دفضع، مطبعة الشام، بی‌جا، بی‌تا.

338.   گامی فراسوی روان‌شناسی اسلامی، شرقاوی، محمد حسين، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1366ش.

339.   ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي، يوسفي، احمد علي، مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه.

340.   مباني اقتصاد اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه سازمان سمت، 1371 ق.

341.   مباني حقوق بشر، حقيقت، صادق، پژوهشکده فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، 1381، چ اول.

342.   مبانی تربيت از ديدگاه قرآن، بهشتی، محمد، سازمان اتشارات فرهنگ و انديشه اسلامی، تهران، 1386.

343.       مبانی معناشناسی نوین، شعیری، حمیدرضا، انتشارات سمت، تهران، 1381ش.

344.   مثبت انديشي از نگاه قرآن و روايات، روح الله کيا، مدرسه عالي امام خميني;.

345.   مجموعه علمي تخصصي در زمينه علوم انساني معرفت، قم ـ مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، س پنجم، ش 1.

346.   مجموعه مباحثي از مديريت در اسلام، نقي پورفر، ولي الله، مرکز مطالعات و تحقيقات مديريت اسلامي، تهران، 1382، اول.

347.   مجموعه مقالات اسلام و بهداشت روان، دفتر نشر معارف، 2 مجلد، 1382، چ 1.

348.   مجموعه مقالات همايش بين المللي بررسي انديشه‌هاي اقتصاد شهيد صدر.

349.   مديريت از منظر کتاب و سنت، قوامي، سيد صمصام الدين، دبيرخانه مجلس خبرگان، قم، 1382، چ اول.

350.   مديريت اسلامي، افجه‌اي، سيد علي اکبر، واحد فوق برنامه بخشي فرهنگي دتفر مرکزي جهاد دانشگاهي، 1364، چ اول.

351.   مديريت در اسلام، جمعي از نويسندگان، زير نظر سيد مهدي الواني، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، 1384، چ سوم.

352.   مديريت گزينش از منظر قرآن و حديث، پايان‌نامه ارشد سيد محبوب حسيني، مدرسه عالي امام خميني;.

353.   مديريت و فرماندهي در اسلام، مکارم شيرازي، ناصر، هدف، قم،‌ 1369، چ چهارم.

354.   مطالعاتي در اقتصاد اسلامي، پروفسور خورشيد احمد، ترجمه: محمد جواد مهدوي، آستان قدس روضي، بنياد پژوهش‌هاي اسلامي، 1374، چ اول.

355.   مطهرات در اسلام، بازرگان، مهدي (1286 ـ 1373 ش)، شركت سهامى انتشار، تهران، 1333 ش، چ دوم.

356.   مقايسه ويژگي‌‌هاي مديريت از ديدگاه قرآن کريم با ديدگاه مديريت از تئوري‌هاي غربي، علي نجات بخش اصفهاني، بهاره شهرياري، فصل‌نامه تخصصي سازمان فعاليت‌هاي قرآني دانشجويان کشور، ش 2.

357.   مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، كاتوزيان، دكتر ناصر، شركت سهامي انتشار، 1379ش، چ27.

358.   مقدمه علم حقوق، کاتوزيان، ناصر، شرکت سهامي انتشار، تهران، 1379، چ بيست و هفتم.

359.   مقدمه‌‌ای بر روانشناسی، ترجمه: محی‌الدین‌بناب، مهدی، دانشگاه پیام نور، تهران، 1378 ش، چ اول.

360.   مكتب و نظام اقتصادي اسلام، هادوي تهراني، مهدي.

361.       منهج التربية الإسلامية، محمد قطب، بيروت، دار الشروق، 1401هـ ـ 1981م.

362.   منهج التربية في التصور الإسلامي، علي أحمد مدكور، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1422هـ ـ 2002م.

363.   موانع تربيت در قرآن و راهکارهاي برخورد با آن، كارشناسي ارشد علي عباس، مدرسه عالي امام خميني;.

364.   موسيقي در تاريخ و قرآن، اسماعيل پور، علي، تهران، انتشارات ناس، 1368 ش.

365.   نخستین تفسیر تربیتی، میرزاخانی، حسین، مرکز انتشارات تبلیغات اسلامی قم، 1369، چ اول.

366.   النظام التربوي في الاسلام: باقر شريف القرشي، الطبعة الاولى، شريعت، قم، 1427هـ . ق.

367.   نظام تشويق و تنبيه در قرآن و سنت، كارشناسي ارشد شبررضا، مدرسه عالي امام خميني;.

368.   نظام حقوق زن در اسلام، مطهري، مرتضي، تهران، 1369، چ چهاردهم.

369.   نظام حقوقي اسلام، قنواتي، جليل، اسماعيليان، قم، 1377، چ اول.

370.       نظريه خانواده درمانی مينو چين با ديدگاه اسلام در باب خانواده، سالاری‌فر، محمدرضا، پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد، قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1379ش.

371.   نظريه‌پردازي اقتصاد اسلامي، آقا‌نظري، حسن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت، 1385، چ اول.

372.   نقش باورهاي ديني در مديريت، محسن ملاكاظمي، مجله قرآن و علم، ش چهارم.

373.   نقش ترتيب نزول در تفسير تربيتي قرآن، عبدالكريم بهجت پور، مجله قرآن و علم، ش سوم.

374.   نقش دين در خانواده، احسانبخش، صادق، نشر جاويد، رشت، 1374ش.

375.   نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، باقری، خسرو، انتشارات مدرسه 1372، چ سوم.

376.   نگرشي بر اقتصاد اسلامي، دادگر، يدالله، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، 1378، چ اول.

377.   نگرشي بر مديريت اسلامي، تقوي دامغاني، سيد رضا، نشر سازمان تبليغات اسلامي، 1369، چ دوم.

378.   همزيستي مسالمت آميز اديان از ديدگاه قرآن و حديث، هادي حسن رضوي، مدرسه عالي امام خميني;.

چهارم: قرآن و علوم عقلي

379.   اعجاز الرقم 19 فى القرآن الكريم، نهاد جرّار، بسّام، المؤسسة الاسلامية، بيروت، 1414 ق، الطبعة الثانية.

380.   الاعجاز العددى للقرآن الكريم، نوفل، عبد الرزاق، مطبوعات الشعب، قاهرة، الجزء الاول، 1409 ق، الطبعة الثالثة.

381.   الاعجاز حدثيه وعلمّيه ورقميّه فى القرآن، ابوالسعود، دكتررفيق، دارالمعرفة، دمشق، 1410 ق.

382.   اعجاز عددى قرآن كريم و ردّ شبهات، احمدى، محمود، انتشارات مسعود احمدى، بى جا، 1371 ش.

383.   اعجاز عددى و نظم رياضى قرآن، يزدانى، عباس، كيهان انديشه، ش 67، مؤسسة كيهان، قم، 1375 ش.

384.   اعجاز قرآن، خليفه رشاد، 1983 م، ترجمه سيد محمد تقى آيت اللهى، تحليل آمارى حروف مقطعه، دانشگاه شيراز، 1365 ش.

385.   اعجازات حدیثة علمیّة و الرّقمیّة فی ‌القرآن، أبوالسّعود، بیروت، 1991.

386.   الرياضيات في القرآن الکريم، خليفه، خليفه عبدالسميع، قاهره، مکتبة النهضة المصرية، 1987 م.

387.   عقل و عقل‌گرايي در فلسفه و قرآن، نفيسه اميري، عبدالحسين خسروپناه، فصل‌نامه تخصصي سازمان فعاليت‌هاي قرآني دانشجويان کشور، ش 2.

388.   القرآن علي ضوء العقل، القيشاوي،‌ عبدالله، مصر، بي‌تا، بي‌نا.

 

پنجم: منابع لاتين

389.      A Brief History of Time A Bantam Book/April 1988.

390.      Caesar,Michael Umberto Eco, polity press (1999).

391.      Chandler, Daniel, semiotics, Routledge (2002).

392.      Deledalle, Gerard. Charles s. preirce’s  philosohpy of signs, Indiana university   (2000).

393.      Deyond Probility – God's Massage In Mathematice.

394.      Issues in science and Religion. Ian G. Brbour.

395.      Langman's Medical Embkyology T. W. Sadler, ph. D. Sixth Edition 1990.

396.      Leech, Geoffery, principles of pragmatics, longman (1983).

397.      Lidov, David, Elements of semiotics, Macmillan (1999).

398.      Quran Visual Presen Tation of The Miracle.

399.      The bible the Quran and science: Maurice Bucaille.

400.      The philosophy of Religion. John Hick.

401.      The Qur’an: an Encyclopedia Oliver Leaman.

402.  Umberto Eco, A Theory of semiotics , Indiana University press (1976).

403.  Umberto, Eco , Interpretation and overinterpretation, cambridge (1992).

404.      Umberto, Eco , Semiotics and philosophy of language  Indiana university press (1984).

405.      Umberto, Eco , The limits of interpretation, Indiana university press (1994).

406.  Umberto, Eco , the role of the reader , Indiana University press (1979).

فصل پنجم: سايت‌هاي مرتبط با قرآن و علم

الف: سايت‌هايي که مستقيماً به تفسير علمي و اعجاز علمي قرآن مي‌پردازد.

407.      www.55a.net موسوعة الاعجاز العلمي في القران و السنه

408.      www.kaheel7.com عبد الدائم الکحيل

409.      www.nooran.org نوران رابطه العالم الاسلاميه /

410.      www.maknoon.com مکنون الاعجاز العلمي في القرآن

411.      www.Miracweb.net شبکة الاعجاز في القرآن والسنة

412.      www.Zelnaggar.com الاعجاز العلمي في القران والسنة

413.      www.afkaar.com افکار عليمة

414.      www.aksharemazhabi.blogfa.com اسلام، قرآن، اعجاز

415.      www.askguran.ir کانون گفتمان قرآن

416.      www.miracleofguran.net پژوهشکده اعجاز قرآن

ب:‌ برخي از سايت‌ها که به صورت فرعي به تفسير علمي و اعجاز علمي قرآن مي‌پردازد.

417.      www.aftab.ir/

418.      www.al3beer.com/

419.      www.alalamonline.ne-

420.      www.alejaz.net

421.      www.al-hodaonline.com/

422.      www.aljazeera.net

423.      www.al-tef.com/

424.      www.alwarag.net/

425.      www.andisheqom.com/.

426.      www.arrouiah.com/

427.      www.asemaneazim.com

428.      www.cqcs.ir/

429.      www.daneshnameh.roshd.ir..

430.      www.ebnmaryam.com/

431.      www.edunews.ir

432.      www.elnaggarzr.com/

433.      www.emad.ir/

434.      www.geocities.com/

435.      www.goonagoon.org/

436.      www.hawaaworld.com...

437.      www.hawzah.net/      /./

438.      www.hespress.com/...

439.      www.iqra-ta.tk

440.      www.iranclubs.org/

441.      www.iranculture.org/

442.      www.islam-pdf.blogfa.com/

443.      www.islampedia.com

444.      www.jasas.net/vb

445.      www.lakii.com/

446.      www.loot.ir

447.      www.m12s.com/v

448.      www.old.qom.ac.ir

449.      www.m12c.com/v

450.      www.old.qom.ac.ir

451.      www.p-khorshid.ir

452.      www.porsemanequran.com

453.      www.quran.sbu.ac.ir/

454.      www.rahpouyan.com

455.      www.rasoolnoor.com

456.      www.roshd.org/...

457.      www.sasad.fatehnet.net..www

458.      www.sceince4islam.com

459.      www.sez.ae/vb

460.      www.sunni-news.com/?p=127

461.      www.tasabeeh.com

462.      www.tebyan.net/

463.      www.yaahi.com

464.      www.yeganehmonji.blogfa.com/-

منبع : مجله تخصصی قرآن و علم (5)

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved