• تاريخ: پنج شنبه 10 شهريور 1390

شناخت امام چه ویژگیهایی دارد و چگونه حاصل می شود؟


           

 

پرسش 29. شناخت امام چه ویژگیهایی دارد و چگونه حاصل می شود؟

از آنجا كه:

1- رهبرى معصوم وجود دارد، 2- رهبرى مصون از خطا و لغزش منحصر به امام است و از اين‏رو، پيروى كردن از مدعيان رهبريت در برابر رهبريت معصوم برخلاف عقل و منطق است زيرا با وجود رهبرى معصوم، پيروى از رهبران غيرمعصوم، به هيچ وجه قابل توجيه نيست، تلاش براى شناختن و يافتن امام معصوم واجب و لازم است، چنان كه رسول اكرم (ص) فرمودند: من مات و هو لايعرف امامه، مات ميتةً جاهلية،(1). ويژگى‏هاى اين شناخت آن است كه: اولًا، از منابع معتبر و موثق و مستند اخذ شود. ثانياً، گستره‏اش شامل آموزه‏هاى اعتقادى، اخلاقى و عبادى گردد و ثالثاً، از آن‏جا كه امام الگوى عملى براى انسان است، به ابعاد فكرى، عملى و روحى امام نيز ناظر باشد.

اما اين شناخت از سه راه كه مكمل يكديگر مى‏باشند حاصل مى‏شود:

الف) مطالعه تاريخ زندگانى آنان مطالعه از سرگذشت و سيره آنان و خصوصاً در باب فاضيل، مناقب و خصوصيات آنان از قبيل: شجاعت، مردانگى، ايثار، تواضع، صبر، فرزانگى و انسان را متوجه مقام والاى آن عزيزان ميكند و جذبه و كشش خاصى نسبت به آن فرزانگان در روح انسان حاكم مى‏شود.

ب) مطالعه و تفكر در سخنان ايشان اسلام تفكر را موجب بصيرت،(2) دعوت كننده به عمل نيك،(3) پديد آورنده نور،(4) و نشانه حيات و زنده بودن قلب بصير مى‏داند،(5). مطالعه و تفكر در آثار فكرى امامان، اگر چه كار مشكلى به نظر مى‏رسد، ولى بسيار سودمند است. اين امر علاوه بر آن كه باعث شناخت شخصيت آن بزرگواران و ايجاد محبت آن‏ها در دل مى‏شود، سرمايه بزرگى براى روح بشر به شمار مى‏رود. واضح است چنان كه فراگيرى فصول يك كتاب بايد با تحقيق و دقت كامل و رجوع به استاد و قرين باشد، مطالعه و تفكر در آثار ائمه (ع) بايد با استفاده از استادان فن و حداقل مراجعه به كتاب‏هايى كه در شرح اين سخنان به رشته تحرير درآمده، همراه باشد.

ج) شناخت خدا: اگر ما خداوند و صفات و اسماى او را به طور حقيقى بشناسيم، مى‏توانيم انسان‏هاى كامل راستين يعنى، امامان را نيز بشناسيم زيرا آنها آيينه تمام‏نماى صفات جمال و جلال حضرت حق‏اند و در تسميه به اسماى الهى از تمامى موجودات عالم امكان برترند، بر اين اساس، با شناخت خدا و صفات او مى‏توانيم به اوصاف و ويژگى‏هاى امامان نيز واقف گرديم، شايد دعايى كه سفارش شده در زمان غيبت بعد از نماز زياد خوانده شود ناظر به همين حقيقت باشد و اما دعاى ما و شما: اللهم عرفنى نفسك فانك ان تعرفنى نفسك لم اعرف رسولك اللهم عرفنى رسولك فانك ان لم تعرفنى رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفنى حجتك فانك ان لم تعرفنى حجتك ضللت عن دينى خداوندا، خود را به من بشناسان كه اگر خود را به من نشناسانى پيغمبر را نمى‏شناسم، خدايا پيغمبرت را به من بشناسان كه اگر به پيامبر معرفت پيدا نكنم نمى‏توانم امامم را بشناسم. خدايا حجت و امامت را به من بشناسان كه اگر امام را نشناسم در دين خود گمراهم،(6).

اى مشير ما تو اندر خير و شر            از اشارت‏هاست دلمان بى‏خبر

اى يرانا لانراه روز و شب            چشم بند ما شده ديد سبب‏

چشم من از چشم‏ها بگزيده شد            تا كه در شب آفتابم ديده شد

لطف معروف تو بود آن اى بهى            پس كمال البر فى اتمامه‏

يارب اتمم نور نافى الساهرة            واشجنا من مفضحات قاهرة

يار شب را روز مهجورى مده            جان قربت ديده را دورى مده‏

بعد تو مرگ است با درد و نكال            خاصه بعدى كه بود بعد الوصال‏

آن كه ديده‏ستت مكن ناديده‏اش            آب زن بر سبزه باليده‏اش‏(7)

 

پى‏نوشت‏

 (1)) ميزان‏الحكمه، ج 1، ص 171، ح 840)

 (2)) الحياة 7 ج 1، ص 8، ح 3)

 (3)) همان، ح 9)

 (4)) همان، ص 49، ح 18)

 (5)) همان، ص 48، ح 5)

 (6)) مفاتيح‏الجنان، دعا در غيبت امام زمان) عج (

 (7)) مثنوى، دفتر ششم، ابيات 2888- 2898)

.................................................

 

منبع:کتاب راهنماشناسی ج3،محمدرضاکاشفی

 

کد: 131/3

 

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved