• تاريخ: يکشنبه 2 مرداد 1390

کتاب 14 معجزه


           

پرسش:

در پاکستان کتابی به اسم 14 معجزه وجود دارد (معجزه هر امامی) برخی مردم فکر می کنند آن دروغ و جعلی است. آیا خواندن آن صحیح است؟ آیا معجزات آنها درست و معتبر هستند.

 

پاسخ:

 

شکی نیست که ائمه علیهم السلام، دارای کرامات و معجزاتی، چه در عصر حیات خود و چه بعد از آن بوده اند و تاریخ و حدیث این حقیقت را برای ما روشن کرده است و به دلیل عقلی هم یک امام برای اثبات امامت خود باید چنین قدرتی داشته باشد.

 

معنای سخن فوق این نیست که، پس هر چه به عنوان معجزه و کرامت از آن حضرات نقل شده است یا می شود، حتما درست و بی اشکال است، بلکه بسیاری از این مطالب منتسب، دروغ و جعلی هستند و البته مجموعه قابل اعتنائی هم، درست و صحیح هستند.

ما نمی دانیم آن مجموعه ای که در پاکستان به این اسم خوانده می شود چیست؟ مستندات آن چیست؟ و محتوای آن چگونه است؟ و به این جهت قدرت قضاوت در این مورد را نداریم.

...........................................

منبع: حوزه نت

کد: 131/3

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved