• تاريخ: يکشنبه 2 مرداد 1390

تفاوت های اساسی معصومین(ع) با سایر انسان ها


           

پرسش:

از چه ابعادی معصومین با ما فرق دارند؟ فرق های اساسی چه چیزی هستند؟

 

پاسخ:

 

پیش از اشاره به تفاوت های معصومین با سایر انسان ها، توجه به این نکته ضروری است که معصومین همانند ما، از جنس بشر و انسان هستند و هرگز نباید تصور کرد که آنها از عالم دیگری آمده اند و در عالم دیگری زندگی می کرده اند. آنها همانند ما از قوه اختیار برخوردار بوده اند و با اختیار خود به بالاترین کمالات انسانی رسیده اند.

 

ویژگی های اصلی و عمده معصومین به دو ویژگی اصلی باز می گردد: یکی عصمت و دیگری افضلیت.

 

الف- عصمت: مهم ترین شاخصه معصومین، عصمت آنهاست. عصمت یعنی مبرا بودن از هر گونه گناه صغیره و کبیره از آغاز تا پایان عمر. از آن جا که معصومین علیهم السلام، پیشوایان مردم در امور دینی و دنیایی آنها هستند، عصمت آنها از گناه، امری لازم و ضروری است و براهین متعدد عقلی و نقلی نیز بر آن اقامه شده است. از جمله آیه«لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ»[1]که در اثبات لزوم عصمت امامان بدان تمسک شده است.

 

ب- افضلیت(= برتری): معصومین در تمام صفات کمالی و فضایل، از همگان برترند. چرا که امامت مفضول بر فاضل عقلاً و نقلاً جایز نیست. یعنی رهبری و پیشوایی کسی که در کمالات و فضائل در مرتبه ای فروتر از دیگران است، بر آنان که در کمالات و فضایل مقامی فراتر از او دارند جایز نیست. بنا بر این، معصوم در هر امر و صفتی که فضیلت و کمال به حساب آید، برتر و والاتر از دیگران است.

 

این دو ویژگی یعنی عصمت و افضلیت، منشأ سایر ویژگی هایی است که برای معصومین برشمرده می شود و در واقع سایر ویژگی ها به همین دو ویژگی اصلی باز می گردند؛ ویژگی هایی چون این که آنها دادگرترین، پارساترین، داناترین، شجاع ترین، صبورترین، عابدترین و... مردم هستند.

 

ذکر این نکته نیز ضروری است که پیامبران معصوم، از ویژگی اعجاز و امامان معصوم، از نعمت کرامت نیز برخوردار بوده اند.[2]

 

بار دیگر تأکید می کنیم که معصومین(ع) با اختیار و اراده خود به بخش مهمی از این کمالات دست یافته اند. از این رو، همه ما انسان ها با الگو قرار دادن این معصومین(ع)، اگر چه به مرتبه و شأن آنها نخواهیم رسید اما می توانیم در حد توان خود، خود را به آنها شبیه سازیم و در حد ظرفیت خود، این کمالات را در خود ایجاد کنیم.

 

[1]-بقره، آیه 124.

 

[2]-تفاوت معجزه و کرامت در این است که معجزه با ادعای نبوت همراه است بر خلاف کرامت. اما هر دو در اینکه از امور خارق العاده اند، مشترکند.

.........................................

منبع: حوزه نت

کد: 131/3

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved