• تاريخ: جمعه 3 تير 1390

فلسفه مذمت یهودیان در قرآن


           

پرسش:

چرا قرآن می فرماید مسلمانان باید یهودی ها را بکشند؟

 

پاسخ:

 

قرآن کریم هرگز چنین دستوری را صادر نفرموده است و تنها قوم یهود را از جهت این که با مسلمانان بسیار عداوت به خرج داده و برخلاف آن که حجت الهی بر آنان تمام شد، باز دست به دسیسه و خیانت زدند، سرزنش می کند، ولی یهودیان و مسیحیان هم در عهد پیامبر اکرم(ص) و هم در عهد حضرت امیر المؤمنین(ع) به راحتی در کنار مسلمین زندگی می کردند و احدی حق تعرض به آنان را نداشت. در تاریخ آمده است که روزی امیرالمؤمنین زره خود را در نزد یک یهودی یافت و در دادگاه بر علیه یهودی اقامه دعوی کرد، قاضی هم چون حضرت علی(ع) شاهد نداشت به نفع آن یهودی حکم داد[i]. و یا حضرت امیر(ع) در بین راه با یک ذمی هم سفر شد، وقتی در سر دو راهی از هم جدا می شدند حضرت علی(ع) چند قدم با آن ذمی و در مسیر او رفت که ذمی از این رفتار تعجب کرد، امام فرمود: این حق هم سفری است، که من چند قدم تو را بدرقه کنم و این ذمی وقتی متوجه شد که این امیر المؤمنین است همین موجب هدایت او شد[ii].به هر تقدیر رفتار پیامبر اکرم(ص) و اولیاء الهی با یهودیان نشان می دهد که چنین کلامی در اسلام وجود ندارد و کشتن یهودیان بی گناه در اسلام به هیچ وجه جایز نیست و این مطلب دروغی بیش نبوده است.بعضی از یهودیان اگر احیاناً خیانت کنند یا با مسلمانا بجنگند مانند همه گروههای دیگر عقوبت اعمال خود را خواهند دید.

 

[i]نک: کشف الغمه ج 1 ص136 و مجموعه آثار ج18 ص215-216 . در مجموعه آثار ج18، 246. داستان دیگری هم نقل شده است که می توانید آن را مطالعه کنید.

 

[ii]الکافی ج 2 ص 670  باب حسن الصحابة...

............................................

منبع: حوزه نت

کد: 131/3

 

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved