• تاريخ: سه شنبه 2 شهريور 1389

ملاصدرا و حقيقت قرآن


           
ابوالقاسم نخوديان اصفهاني

مقدمه:

قرآن مجموعه‏اي از آيات الهي است كه از طريق وحي نازل گرديده و معجزه جاوداني رسالت محمدي صلي الله عليه و آله واقع شده است. و هيچگونه زيادت و كاستي در آن واقع نشده است مسلمانان قرآن كريم را زير بناي اساسي بينشها و رفتارهاي ديني خود مي‏دانند.

علاقه وافر پژوهشگران اسلامي سبب گرديده كه پيرامون اين مجموعه بينظير كلام الهي دقتها و كند و كاوهايي بكنند و هر قدر زمان سپري گرديده شناخت از قرآن عميقتر و ابعاد گسترده‏تري يافته است.

سرآغاز پژوهش پيرامون كتابهاي آسماني، بحث از نام و صفات آنها بوده است اگر چه برخي از كتابهاي الهي نام مشخصي را از ابتدا داشته‏اند، مانند تورات و انجيل و از برخي ديگر بطور كلي به «الواح» يا «صحف» ياد شده است. اما درباره قرآن كريم با همه عنايات پژوهشگران اسلامي، برخي مي‏گويند در اينكه زمان پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به مجموعه وحي الهي چه نامي نهاده شده سخن قطعي و روشني در دست نيست.1 و دانشمندان علوم قرآني و نيز مورخان پيرامون نام و صفات قرآن كريم ديدگاههاي مختلفي را بيان نموده‏اند هر يك از زاويه خاص به اين موضوع نگريسته‏اند كه در آغاز مناسب است برخي از آن نظرات را ذكر كنيم.

شيخ طاهر جزائري در كتاب «التبيان» مي‏گويد كه «حرالّي» نودواندي نام براي قرآن بيان نموده است2 و نيز جلال الدين سيوطي بنقل از كتاب «البرهان» مي‏نويسد قاضي شيذله گفته:

إعلم أن اللّه‏ سمّي القران بخمسة و خمسين اسما3

بدان خداوند قرآن را به پنجاه و پنج اسم نامگذاري نموده است.

يكي از پژوهشگران قرآني، مي‏گويد: بصرف استعمال صفاتي درباره قرآن نمي‏توان از آنها بعنوان نامهايي از قرآن ياد نمود و مجموعه كامل وحي الهي، يك نام بيشتر ندارد و آن «قرآن» مي‏باشد و نامهاي ديگر همه از جمله صفات قرآن است.4

در اين مقاله برآنيم كه ديدگاه حكيم فرزانه، فيلسوف، عارف و مفسر گرانقدر، مرحوم محمد بن ابراهيم شيرازي مشهور به ملاصدرا يا صدرالمتألهين بيان شود. عظمت اين مرد بزرگ در حكمت متعاليه و مجموعه آثار او، بويژه در كتاب «الحكمة المتعاليه في الاسفار العقلية الاربعة» آشكار گرديده است. او در موقف هفتم در سفر سوم اين كتاب بمناسبت بحث از كلام الهي نظرات خود را درباره برخي از موضوعات پيرامون قرآن كريم بيان نموده است، از جمله درباره اسامي و صفات قرآن ديدگاه خاصي را ارائه مي‏نمايد.

حقيقت قرآن

در آغاز بايد گفت، اگر كسي بخواهد پيرامون حقيقت قرآن سخني را بيان كند، چه بايد بگويد؟ آيا مي‏توان با چند جمله و يا حتي با چند كلمه به حقيقت قرآن اشاره نمود؟ اگر ما بخواهيم با دو كلمه حقيقت قرآن را معرفي كنيم چه بايد بگوييم؟ با بررسي در سخنان گرانسنگ اهل بيت عليه السلام پيرامون قرآن، به اصطلاح «تجلي خداوند» درباره

cكلام الهي مانند حقيقت وجود داراي مراتب مختلف مي‏باشد كه در اصطلاح، وجود تشكيكي نام مي‏نهند.

قرآن بر مي‏خوريم، مانند: توصيف حضرت علي عليه السلام درباره قرآن كه مي‏فرمايد:

فتجلّي لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه5

«خداوند سبحان براي انسانها در كتاب خود (قرآن) تجلي نموده است بدون آنكه او را ببينند.» و نيز امام صادق عليه السلام در اين باره مي‏فرمايد:

لقد تجلي اللّه‏ لخلقه في كلامه ولكنهم لايبصرون6

به تحقيق خداوند براي بندگانش در كلام خود تجلي كرده ولي آنهانمي‏بينند.

با دقت و تأمل در اصطلاح «تجلي خداوند» پيرامون قرآن كريم به نكات ارزشمندي از حقيقت قرآن پي خواهيم برد. و از اين طريق اهل بيت عليه السلام براي مؤمنين ابوابي از معرفت قرآن را گشوده‏اند. بنابرين انسان هرگاه بخواهد تجلي خداوند را شاهد باشد بايد به سراغ قرآن كريم برود و اگر خداوند بيهمتاست قرآن كريم بعنوان تجلي خدا بينظير خواهد بود و اگر خداوند داراي اسماء و صفات بيشماري مي‏باشد قرآن كريم نيز داراي نامها و صفات زيادي خواهد بود. و اگر هر يك از نامها و صفات الهي كمال مطلقي را در ذات خداوند اثبات مي‏كند، هر يك از نامها و صفات قرآن نيز پرتوي از حقيقت قرآن را براي ما آشكار خواهد نمود. و اگر حقيقت ذات و صفات الهي قابل درك كامل براي ما انسانها نباشد، در مورد قرآن كريم نيز چنين خواهد بود.

از طرف ديگر در قرآن كريم، صفاتي را خداوند به خود و پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و نيز قرآن نسبت داده مانند نور، حكمت، عظيم، مبارك و... با بررسي و دقت در ارتباط اين صفات معارف زيادي براي بشر شكوفا خواهد شد.

ملاصدرا در ارتباط با قرآن و پيامبر صلي الله عليه و آله مي‏گويد:

فافتح بصيرتك يا انسان بنور معارف القرآن و انظر أوّلية الرحمن بآخرية الرسول الهادي إلي عالم النور و الرضوان، و اعلم أن الباري و حداني الذات في أول الاولين و خليفة الله فرداني الذات في اخر الاخرين7

پس اي انسان، بگشا ديدگان خود را به نور معارف قرآن و اوّليّت خداوند رحمن را به آخريت رسول او نظر نما، پيامبري اكه انسان را به نور و رضوان هدايت مي‏كند و بدان، خداوند يكتا در مرتبه آغازيش داراي توحيد ذاتي است و خليفة اللّه‏ ذات يگانه‏اي در مرتبه پاياني است.

بنابرين قران بعنوان كلام الهي، همان تجلي خداوند مي‏باشد و بين حقيقت كلام الهي و پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نوعي ارتباط خاص مي‏باشد. جلوه عملي قرآن در وجود پيامبر تجلي دارد بنابر روايت نقل شده:

كان خلقه القران8

اخلاق پيامبر قرآن بود.

نظر ملاصدرا پيرامون حقيقت قرآن

همانطوري كه مي‏دانيد يكي از اصول مهم در حكمت متعاليه، موضوع اصالت وجود و بيان و اثبات حقيقت تشكيكي وجود مي‏باشد، منظور آنست كه وجود يك حقيقت بيشتر ندارد ولي داراي مراتب وجودي مختلف مي‏باشد و هر يك از اين مراتب، ماهيتي را بوجود مي‏آورد ولي در هستي مشترك مي‏باشد. اين نظر پيرامون هستي و وجود بيان شده است.

بر اين اساس، مرحوم ملاصدرا معتقد است كه وجود قرآن بعنوان يك واقعيت عيني داراي يك حقيقت با مراتب مختلف مي‏باشد. او در اين باره مي‏گويد:

فإنّ القرآن و إن كان حقيقة واحدة لكنه ذو مراتب و مواطن كثيرة في النزول9

همانا قرآن، اگر چه حقيقت واحد است ولي در سير نزولي داراي مراتب و جايگاههاي زيادي است.

در جاي ديگر ملاصدرا مي‏گويد:

فكذلك القرآن حقيقة واحدة و له مراتب كثيرة10

همچنين قرآن داراي حقيقت واحدي است كه مراتب زيادي دارد.

بنابرين قرآن بعنوان يكي از موجودات عيني عالم هستي است كه داراي يك حقيقت مي‏باشد و در مراتب مختلف در سير نزولي آن وجودي بمقتضاي آن مرتبه داشته و نيز آثار وجودي در هر مرتبه را دارا است و

cبر خلاف آنچه متداول بين دانشمندان علوم قرآني و آگاهان به تاريخ قرآن، است ملاصدرا اعتقاد دارد، قرآن داراي نامها و صفات بيشماري مي‏باشد و هر يك از آنها به مرتبه‏اي از حقيقت قرآن اشاره دارد.

ملاصدرا (ره) پيرامون حقيقت قرآن و مراتب آن مي‏گويد:

إنّ القران و الايات المنزلة هي بعينها آيات كلاميه في مقام و الفاظ مسموعة بهذه الاسماع الحسية او نقوش مكتوبة مبصرة في المصاحف بهذه الابصار الحسية فالحقيقة واحدة و المجالي متعددة و المشاهد مختلفة و المواطن كثيرة11

قرآن و آيات نازل شده، در مقامي همان آيات كلامي خداوند است و نيز الفاظ شنيدني بوسيله گوشهاي حسي و يا آثار نوشته شده در مصاحف كه بوسيله چشمهاي حسي ديده مي‏شود. پس حقيقت قرآني يكي بيش نيست ولي مقامات و مشاهد آن مختلف و بيشمار مي‏باشد.

بنابرين كلام الهي مانند حقيقت وجود داراي مراتب مختلف مي‏باشد كه در اصطلاح، وجود تشكيكي نام مي‏نهند.

پس حقيقت قرآن به الفاظ و عبارات خلاصه نمي‏شود. بلكه مراتبي از قرآن با قلم اعلي همدوش است و برخي ديگر از آن بر قلب پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نازل مي‏شود كه قرآن در اين باره مي‏گويد:

نزل به الروح الامين علي قلبك12

قرآن را روح الامين بر قلب تو نازل نمود.

و برخي ديگر از مراتب قرآن بر زبان پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله جاري مي‏شود.

قرآن در اين باره مي‏گويد:

فانما يسرناه بلسانك لتبشربه المتقين13

همانا قرآن را بر زبان تو آسان نموديم تا بواسطه آن پرهيزگاران را بشارت دهي.

و مراتبي از قرآن در قلوب مؤمنين جا مي‏گيرد و مرتبه‏اي از آن در «مابين الدفّتين» بصورت مكتوب ظاهر مي‏شود هر يك از اين مراتب جلوه خاصي از حقيقت قرآن را آشكار مي‏سازد.

اين فراز را با حديث امام حسين عليه السلام تمام مي‏كنيم، امام درباره ابعاد مختلف قرآن و درك آن مي‏فرمايد:

كتاب اللّه‏ عزو جل علي اربعة اشياء علي العبارة و الاشارة و اللطائف و الحقايق فالعبارة للعوام و الاشارة للخواص و اللطائف للاولياء و الحقايق الانبياء14

امام حسين عليه السلام فرمود: كتاب خداوند عزوجل بر چهار خصلت است: مقام عبارت، اشاره، لطائف و حقايق، كه عبارت قرآن براي عوام مردم و اشارات قرآني براي خواص و لطائف آن بر اولياء و دوستداران و حقايق آن براي پيامبران قابل درك مي‏باشد.

اثبات حقيقت تشكيكي قرآن

اگر چه اثبات اين موضوع در حكمت متعاليه بسيار آسان مي‏باشد ولي در اينجا تنها از طريق دلائل نقلي حقيقت تشكيكي قرآن مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

ملاصدرا در اين باره مي‏گويد:

و للدلالة علي تفاوت المقامات قال اللّه‏ تعالي في صفة القرآن «انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين» فذكر له اوصافا متعددة بحسب درجاته و مقاماته او لها و اعلاها الكرامة عند اللّه‏ و ادناها التنزل الي هذا العالم من عند رب العالمين15

در اثبات مقامات قرآني، خداوند متعال در توصيف قرآن مي‏فرمايد: آن قرآن كريمي است كه در كتاب محفوظي جاي دارد و جز پاكان نمي‏توانند به آن دست زنند، آن از سوي پروردگار عالميان نازل شده پس براي قرآن صفات زيادي را بر اساس مراتب مختلف آن ذكر نموده است، مرتبه برتر آن مرتبه عند اللهي و پايين‏ترين مرتبه آن، مرتبه نزول در اين جهان از جانب «رب العالمين» است.

اين موضوع با كمك آيات ديگر قرآن نيز قابل اثبات مي‏باشد قرآن در اين باره مي‏گويد:

إنّا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون و إنه في أمّ الكتاب لدينا لعلي حكيم16

ما آن را قرآني فصيح و عربي قرار داديم شايد شما آن را درك كنيد و آن در (ام الكتاب» = لوح محفوظ) نزد ما بلند پايه و استوار است.

خداوند در اين آيه مي‏فرمايد حقيقت قرآن را بصورت الفاظ عربي در آورده‏ايم تا انسان بتواند در آن تعقل كند در صورتي كه مرتبه‏اي از قرآن در نزد خداوند در «ام الكتاب» قرار دارد.

از اين آيات ملاصدرا نتيجه مي‏گيرد كه قرآن داراي مقاماتي مي‏باشد كه از جمله آنها مقام «كتاب مكنون»، مقام «تنزيل» و نيز جايگاه «ام الكتاب» و بصورت الفاظ در آوردن آن حقيقت «بلسان عربي مبين» است.

و نيز مي‏توان از رواياتي كه براي قرآن ظاهر و باطن و نيز باطنهاي مختلف را مطرح نموده‏اند به مراتب مختلف قرآن پي برد و اگر در روايات پيرامون بطنهاي قرآني عدد هفت يا هفتاد بكار رفته است، با توجه به كاربرد عدد هفت در زبان عربي، چه بسا بعنوان عدد كثرت، مقامات و بطون زيادي را درباره حقيقت قرآن اثبات نمايند. مانند:

إنّ للقران ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا إلي سبعة أبطن17

همانا براي قرآن ظاهري و باطني است و براي باطن او باطن ديگر تا هفت بطن.

ملاصدرا حقيقت قرآن را به انسان تشبيه مي‏كند ومي‏گويد:

بالجملة إنّ للقرآن درجات و منازل كما للانسان و أدني مراتب القرآن و هو ما في الجلد و الغلاف كأدني مراتب الانسان وهو في الاهاب و البشرة18

بطور كلي قرآن داراي درجات و مراتبي مانند انسان مي‏باشد پايين‏ترين مرتبه قرآن، آن چيزي است كه بر روي ورق و كاغذ ظاهر مي‏شود مانند پايين‏ترين مرتبه انسان كه در پوست و موي او ظاهر شده است.

همچنين ملاصدرا درباره ظاهر و باطن قرآن مي‏گويد:

إعلم أنّ القرآن كالانسان: ينقسم إلي سر و علن و لكل منهما ايضا ظهر و بطن و لبطنه بطن آخر إلي أن يعلمه اللّه‏19

بدان قرآن همانند انسان به ابعاد آشكار و پنهاني تقسيم مي‏شود و هر يك از آنها نيز داراي ظاهر و باطني است و حتي هر باطني از قرآن تا جايي كه خداوند مي‏داند داراي باطن ديگرياست.

مولوي مي‏گويد:


    *

      ديو آدم را نبيند غير طين كه نقوشش ظاهر و جانش خفي است ظاهر قرآن چو شخص آدمي است
    *

      نور قرآن اي پسر ظاهر مبين ظاهر قرآن چو شخص آدمي است ظاهر قرآن چو شخص آدمي است

بنابرين ملاصدرا با استفاده از آيات و روايات وجود تشكيكي قرآن را اثبات مي‏كند.

ديدگاه ملاصدرا پيرامون نامها و صفات قرآن

پس از بيان حقيقت قرآن و اثبات وجود تشكيكي آن از ديدگاه ملاصدرا، زمينه مناسبي ايجاد مي‏شود تا نظر ملاصدرا درباره نامها و صفات قرآن توضيح داده شود. بر خلاف آنچه متداول بين دانشمندان علوم قرآني و آگاهان به تاريخ قرآن، است ملاصدرا اعتقاد دارد، قرآن داراي نامها و صفات بيشماري مي‏باشد و هر يك از آنها به مرتبه‏اي از حقيقت قرآن اشاره دارد. ملاصدرا در اين باره مي‏گويد:

فإنّ القران و إن كان حقيقة واحدة لكنه ذو مراتب و مواطن كثيرة في النزول و اساميه بحسبها مختلفة و له بحسب كل موطن و مقام اسم خاص20

همانا قرآن، اگر چه داراي حقيقت واحدي مي‏باشد ولي با مراتب و جايگاههاي زيادي است ونامها بر حسب مراتب مختلف آن مي‏باشد و براي هر مرتبه و مقامي اسم خاصي وجود دارد.

از طرف ديگر چون قرآن داراي مراتب مختلف و بيشمار مي‏باشد بر اساس اين ديدگاه، قرآن نيز داراي نامهاو صفات بيشماري خواهد بود ملاصدرا در اينباره مي‏گويد:

و له ألف ألف من الأسامي21

و براي قرآن هزار، هزار نام وجود دارد.

در جاي ديگر ملاصدرا مي‏گويد:

و أساميه غير محصورة...

و نامهاي قرآن بينهايت مي‏باشد.

و نيز داشتن نامهاي متعدد و صفات زياد خود دليلي بر عظمت و رفعت‏شأن قرآن كريم مي‏باشد و صدرالمتألهين در اين‏باره مي‏گويد:

لا شك إنّ كثرة الاسامي و الاوصاف تدل علي عظم شأن المسمي و الموصوف و اللّه‏ أعلم بجلالة شأن كلامه و كتابه22

شكي وجود ندارد در اينكه بيشماري نامها و صفات قرآن بر عظمت‏شأن مسمي و موصوف دلالت دارد و خداوند بر جلال و عظمت حقيقت كلام و كتاب خويش آگاه است.

بنابرين با توجه به مطالب فوق، نظر ملاصدرا درباره نامها و صفات قران كريم سرچشمه در مبناي حكمت متعاليه او دارد و عالم وجود و نيز قرآن در ديدگاه او بر يك مبناي فلسفي و عرفاني بيان مي‏شود و كساني كه آشنايي بيشتري از اين مكتب دارند ديدگاه ملاصدرا را بهتر درك خواهند نمود.

ملاصدرا اسماء و صفات قرآن را از طريق خود قرآن بيان مي‏كند و حتي در اثبات و توضيح مفاهيم آنها از آيات قرآن ياري مي‏جويد و پس از ذكر تعدادي از اين

cچون قرآن داراي مراتب مختلف و بيشمار مي‏باشد بر اساس اين ديدگاه، قرآن نيز داراي نامها و صفات بيشماري خواهد بود

cراه درك قرآن، اسماء و صفات آن، از طريق محبت الهي امكان دارد و در اين راه بايد از محبوبين خداوند كه اهل بيت عليه السلام هستند كمك و ياري جوييم.

نامها و صفات مي‏گويد با رجوع به قرآن صفات ديگري را هم مي‏توان بيان نمود و مي‏فرمايد:

و غير ذلك كثيرا كما يظهر بالمراجعة إلي القرآن

و غير از موارد مذكور بسيار مي‏باشد همانطوري كه با رجوع به قرآن آشكار مي‏گردد.

راه درك قرآن

ملاصدرا پس از توضيح ديدگاه خود پيرامون حقيقت قرآن و نيز نامها و صفات قرآن با تأكيد بر اصول حكمت متعاليه شيفتگان قرآن را به فهم مراتب قرآن و در پي آن به دريافت حقيقت نامها و صفات قرآن دعوت مي‏كند و اگر چه فهم هر مرتبه‏اي در شرايط خاص انجام مي‏گيرد، ملاصدرا مي‏گويد:

و للقرآن في كل مرتبة و مقام حملة23

براي قرآن كريم در هر مرتبه و مقامي حاملان خاصي وجود دارد.

ملاصدرا راه درك و فهم قرآن را تنها در مسير محبت الهي مي‏داند، و مي‏گويد:

فالمنزل بما هو كلام الحق نور من أنوار اللّه‏ المعنويه نازل علي قلب من يشاء من عبادة المحبوبين لا المحبين فقط24

آنچه نازل گرديده بعنوان كلام الهي نوري از انوار معنوي الهي مي‏باشد كه خداوند بر قلب هر يك از بندگان محبوب نه فقط محب الهي نازل مي‏نمايد.

راه محبت نزديكترين راه به محبوب و مركب عشق، تيزتكترين مركب بسوي مقصود است و ميزان اقربيت درگاه حضرت باريتعالي همانا شدت مراتب حب است.

ملاصدرا در جاي ديگر مي‏گويد:

خطابات القران مما يختص بأحبّاء اللّه‏ و المتألهين و المقربين

خطابهاي قرآني از جمله چيزهايي مي‏باشد كه اختصاص به دوستداران، متألهين و مقربين الهي دارد.

اگر چه راه انس با حقيقت قرآن، طهارت قلبي و ايجاد سنخيت وجودي با قرآن مي‏باشد كه راه رسيدن به آن از طريق محبت مي‏باشد و چه زيبا در حديث معراج به آثار اين راه اشاره شده است.

... فمن عمل رضاي الزمته ثلاث خصال أعرفه شكرا لا يخالطه الجهل و ذكرا لا يخالطه النسيان و محبةً لا يؤثر علي محبتي محبة المخلوقين... و اسمعه كلامي و كلام ملائكتي...25

... پس كسي كه بر طبق رضاي من عمل نمايد سه خصلت هميشگي به او مي‏دهم: شكري كه ديگر جهلي با آن نمي‏باشد و ذكري را به او عطا مي‏كنم كه همراه آن فراموشي نمي‏باشد و نيز عشقي را به او مي‏دهم كه ديگر دوستي هيچ مخلوقي را بر نمي‏گزيند... و در اين حال او را شنواي كلام خودم و سخن فرشتگان مي‏نمايم...

با بيان ديگر، ملاصدرا راه معرفت حقيقت قرآن را علم يقيني و شاگردي اهل بيت عليه السلام مي‏داند و در اين باره مي‏گويد:

إعلموا ايها الاخوان السالكون المعتنون بامرالدين و فهم غرائب الكلام المبين أنّ فهم غرائبه و رموزه و عجائبه مما لم يتيّسر لأحد من الناس و إن كان من الأكياس الاّلمن دارس علم اليقين و تعلم في مدارس آل ياسين و مكتب اهل التقديس و اهل الذكر...26

اي برادران سالك آگاه به امر دين و دوستدران فهم شگفتيهاي كلام مبين الهي، بدانيد كه فهميدن و درك غرائب و رموز و عجائب قرآني براي احدي از مردم اگر چه از باهوشترين افراد باشد. امكان ندارد، مگر براي كساني كه به مقام علم اليقين و يادگيري از مكتب آل ياسين عليه السلام و افراد قدسي و اهل ذكر رسيده باشند.

بنابرين راه درك قرآن، اسماء و صفات آن، از طريق محبت الهي امكان دارد و در اين راه بايد از محبوبين خداوند كه اهل بيت عليه السلام هستند كمك و ياري جوييم.

1 - راميار، محمود، تاريخ قرآن، انتشارات اميركبير، تهران 1369، ص9.

2 - زركشي، بدر الدين محمد بن عبداللّه‏، البرهان في علوم القران، چاپ اول، (مصر 1957م)، ج1، ص 272.

3 - سيوطي، جلال الدين عبدالرحمان، الاتقان في علوم القرآن، چاپ سوم، قاهره، (1360)، ص 50.

4 - حجتي، سيد محمد باقر، مجموعه سخنرانيها و مقالات اوّلين كنفرانس تحقيقاتي علوم و مفاهيم قرآني، دارالقرآن الكريم، قم، مقاله پژوهشي پيرامون نامها و صفات قرآن، ص 26.

5 - صبحي صالح، نهج البلاغه، ص 446.

6 - مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، چاپ بيروت، ج92، ص107.

7 - صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم شيرازي، الحكمة المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، المطبعة العلمية، قم، ج7 جزء الثاني من السفر الثالث، ص 21.

8 - همان، ص24.

9 - همان، ص31.

10 - صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم شيرازي، تفسير القرآن الكريم، تصحيح محمد خواجوي، انتشارات بيدار، قم، سال 1366، ج6، ص22.

11 - الاسفار الاربعة، ج7، ص30.

12 - سوره شعراء، آيه 193.

13 - سوره مريم، آيه 98.

14 - مجلسي، بحارالانوار، ج92، ص20.

15 - الاسفار الاربعة، ج7، ص38.

16 - سوره زخرف، آيه 4.

17 - فيض كاشاني، مولي محسن، الصافي في تفسير القرآن الكريم انتشارات كتابفروشي اسلاميه، تهران، سال 1362، مقدمه چهارم، ص17.

18 - الاسفار الاربعة، ج7، ص39.

19 - همان، ج7، ص36.

20 - همان، ج7، ص31.

21 - همان، ج7، ص31.

22 - همان، ج7، ص54.

23 - همان، ج7، ص39.

24 - همان، ج7، ص24.

25 - مجلسي، بحار الانوار، ج77، ص 28

26 - الاسفار الاربعة، ج7، ص40.
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved