• تاريخ: شنبه 31 ارديبهشت 1390

نکته جالب درباره تحدی


           

 

 

در آیات تحدی به ویژه دو آیه اخیر ، نکته جالبی وجود دارد که سر اعجاز را بیش از هر چیز روشن و مبرهن می

سازد .

 

در آیه 24 سوره بقره عبارت و لن تفعلوا اخبار از آینده به صورت مطلق است بدین معنا که هرگز و برای ابدیت

هم آوردی با قرآن نیاید ، در سوره اسراء آیه 88 نیز همه جهانیان را از هم آوردی با قرآن ناتوان دانسته است .

 

 این یک اخبار غیبی است که جز از زبان « عالم الغیب و الشهادة » امکان صدور ندارد .

 

هر نیرومند و صاحب هنری که در مقام تحدی و هماوردی بر آید ، حداکثر می تواند هماوردان معاصر و مجاور

خویش را تا حدودی بشناسد و با شناخت اندازه توانایی آنان و مقایسه با توانایی خویش ، خود را برتر بداند .

 

ولی هرگز کسی جرات آن را ندارد که برای آینده و برای همه جهانیان ، خود را برتر شمارد ، زیرا شناختی به

آیندگان و همه جهانیان نمی تواند داشته باشد .

 

ولی قرآن این شهامت را نشان داده و با کمال جرات ناتوانی بشریت را در مقابله با قرآن برای همیشه و برای

همه جهانیان در پهنای تاریخ اعلام نموده ، که این جرات و شهامت بزرگ ترین دلیل اعجاز قرآن است .

 

 علاوه بر آنکه خود یکی ازبزرگ ترین اخبار غیبی قرآن به شمار می رود ، چنانکه گذشت .

 

 

 

منبع:کتاب علوم قرآنی آیت الله معرفت-www.hawzeh.net

 

 

 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved