• تاريخ: شنبه 4 دي 1389

گر آرد ذرت در دسترس نداشتيم چه آردي استفاده کنيم؟


           

به جاي آرد ذرت براي غليظ کردن سوپ و سس ها مي توان از آرد سفيد گندم استفاده کرد ولي در دستور هاي شيريني پزي نمي توان آن را جايگزين کرد مگر در دستور ذکر شده باشد آرد ذرت همان نشاسته ذرت است که به آرد ذرت مصطلح است و در فروشگاه ها قابل دسترس است. اگر در دستوري از آرد زرد ذرت استفاده شود حتماً قيد مي شود در غير اينصورت از همان آرد (نشاسته) ذرت که سفيد و نرم است استفاده کنيد.

-------------------------------------------------------------

 منبع : www.rasekhoon.net

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved