• تاريخ: جمعه 3 دي 1389

چه كار بايد كرد تا سبزي قورمه لعاب بزنه؟ من با اين كه مقدار تره را دو برابر سبزيهاي ديگه مي گيرم ولي باز هم لعاب نمي زنه!


           

کمی اسفناج در این مورد کمک خواهد کرد.

------------------------------------------------

منبع : www.rasekhoon.net

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved