• تاريخ: سه شنبه 17 آبان 1390

آیا تحصیل در علوم غیر دینی ، غیر از مادیات که اشتغال باشد، رهاوردی دارد؟ آیا این علوم حجاب معنویت و شناخت حق است؟


           

پرسش :

 آیا تحصیل در علوم غیر دینی ، غیر از مادیات که اشتغال باشد، رهاوردی دارد؟ آیا این علوم حجاب معنویت و شناخت حق است؟   جواب:  اصلاً ما علوم غیر دینی نداریم. هرچه در عالم هست ، علوم دینی است ، یعنی علومی که در عالم هست یا مانند فقه و اصول مستقیماً به احکام برمی گردد و یا مثل علوم تجربی به موضوعات . علوم تجربی یا واجب است و یا مقدمه واجب. قران کریم و اسلام هم غالب این علوم را طرح کرده اند. مشکل رایج علوم تجربی این است که در ابتدا و انتهای آنها از نمایاندن خدا وتبیین معارف الهی سخن به میان نمی آید. برای مثال معدن شناسی و زمین شناسی و ستاره شناسی یک سیر افقی دارد یعنی هرچه انسان از نظر علمی در آن پیش رود، از خدا دورتر می شود.چرا؟ چون در هیچ کدام ازآنها از خدا و پیامبر سخن گفته نمی شود. اگر شخصی این علوم را فراگیرد تا برای رضای خدا مشکل کشور امام زمان (عج) رابر طرف کند، این کار اسلامی ومورد رضایت خداست هرچند ظاهراً علم اسلامی نیست.قران کریم تمام این علوم موردنیاز جامعه اسلامی را با شرایطی اسلامی معرفی می کند. علومی که الان در دانشگاهها رایج است، لاشه علم و سیر افقی علوم است. برای مثال زمین شناس با استفاده از نشانه های خاص می تواند بفهمد که فلان معدن در چندین میلیون سال قبل چگونه بوده ، اکنون در چه حالتی است ودر صدها هزار سال بعد چه می شود. در کیهان شناسی ، گیاه شناسی و غیره نیز همین سیر افقی جاری است. قران به این لاشه علوم دو بال می دهد تا این علوم در جهت بالا به پرواز در آیند و انسان دریابد چه کسی و برای چه این علل و عوامل را آفریده است. اسلام این ( هو الاول و الاخر)[1] را به تمام علوم می دهد.  جریان باد و باران و معدن شناسی هم در قران هست و هم در علوم دانشگاهی . اما قران می گوید چه کسی و برای چه باد وباران وغیره را آفریده است. در واقع به علوم تجربی قدرت پرواز عمودی می دهد تا اوج بگیرند واز سیر افقی خارج شوند. این می شود علم اسلامی.اگر در کتابهای دانشگاهی این ( هو الاول و الاخر) اضافه شود ، با توجه به اینکه این علوم برای برطرف کردن نیارهای مردم مسلمان وکشوراسلامی از بیگانگان است، این علم می شود اسلامی. انسان می تواند برای فراگرفتن این علم قصد قربت کند وکارش در این حال عبادت خواهد بود.


 

پي نوشتها

 

 

[1] . حدید ( 57) ، آیه 3 .

منبع: توصیه ها،پرسش ها وپاسخ ها ؛در محضر آیت الله جوادی آملی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ....................................................................................................................كد:131/1 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved