• تاريخ: سه شنبه 11 بهمن 1390

نگاه به مانتویی


           

پرسش

 

 آیا نگاه به برجستگی های بدن زن نامحرم ( مانند سینه و پشت) از روی لباس و مانتو جایز است؟

پاسخ

 همه مراجع: اگر با قصد لذت باشد و يا بترسد كه به گناه بيفتد، نگاه به اين مواضع جايز نيست.(1)

......................................................................................................................................................

(1)با استفاده از منابع عنوان «پوشیدن مانتو ...» و العروة الوثقی، ج1، م16

منبع: احکام نگاه وپوشش ؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved