• تاريخ: جمعه 23 دي 1390

آیا در غسل شستن موهای بلند بدن واجب است ؟


           
پرسش :   

آیا در غسل شستن موهای بلند بدن واجب است ؟

 جواب: 

آيات عظام امام، مكارم و نورى: بنا بر احتياط واجب شستن موهاى بلند هم واجب است.(1)  همه مراجع (به جز آيات عظام امام، مكارم و نورى): خير شستن موهاى بلند واجب نيست.(2)   

تبصره. اگر رساندن آب به پوست، بدون شستن آنها ممكن نباشد بايد موهاى بلند را بشويد كه آب به بدن برسد. 

   ................................................................................................................................... 

1)     توضيح المسائل مراجع، م 379 و آيت‏الله نورى، توضيح المسائل، م 380.

2)   توضيح المسائل مراجع، م 379 و آيت‏الله وحيد، توضيح المسائل، م 385.

 منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها  

 

 

   كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved