• تاريخ: جمعه 23 دي 1390

اگر در هنگام غسل جنابت ، حدث اصغر (بول ، باد معده و...) خارج شود، آیا غسل صحیح است؟


           
پرسش :  

 اگر در هنگام غسل جنابت ، حدث اصغر (بول ، باد معده و...) خارج شود، آیا غسل صحیح است؟  

 

جواب: 

 آيات عظام امام، خامنه‏اى، صافى، فاضل و نورى: غسل باطل نمى‏شود و آن را تمام كند ولى بهتر (احتياط مستحب) است آن را به قصد آنچه بر ذمه او است (از اتمام يا اعاده) از سر گيرد. در هر صورت بايد براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.(1)  

آيت‏الله سيستانى: غسل باطل نمى‏شود ولى بنابر احتياط واجب، بايد براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو بگيرد.(2) 

 آيت‏الله مكارم: بنابر احتياط واجب، بايد غسل را از سر گيرد و براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.(3) 

 آيت‏الله تبريزى: بايد غسل را از سر گيرد و بنابر احتياط واجب، بايد براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.(4)

  آيت‏الله وحيد: بنابر احتياط واجب بايد غسل را تمام كند و دوباره از سر گيرد و براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.(5) 

 آيت‏الله بهجت: لازم نيست غسل را تمام كند و بنابر احتياط واجب بايد آن را به قصد آنچه بر ذمه او است (اتمام يا اعاده)، از سر گيرد و براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.(6) .

.............................................................................................................................  

1)     امام، تحرير الوسيلة، ج 1، واجبات الغسل، م 19 توضيح‏المسائل مراجع، م 386 آيت‏الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 185 و آيت‏الله نورى، توضيح المسائل، م 387 و تعليقات على العروة، فصل فى مستحبات الغسل، م 8. 

2)     توضيح‏المسائل مراجع، م 386   (3    همان، م 386 

4)     آيت‏الله تبريزى، منهاج الصالحين، ج 1، م 204.

  (5   آيت‏الله وحيد، توضيح‏المسائل، م 392. 

6)     آيت‏الله بهجت، وسيلةالنجاة، ج 1، م 218.   

 

   منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

 كد:131/1

 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved