• تاريخ: جمعه 23 دي 1390

آیا بعد از غسل ، خارج شدن بول یا باد معده آن را باطل می کند؟


           
پرسش :  

 

 آیا بعد از غسل ، خارج شدن بول یا باد معده آن را باطل می کند؟

 جواب: 

همه مراجع: خير، غسل باطل نمى‏شود ولى بايد براى نماز وضو بگيرد.(1)

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 (1  العروة الوثقى، فصل فى مستحبات غسل الجنابه، م 10.

   منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها   

 

    كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved