• تاريخ: جمعه 23 دي 1390

آیا می توان با دوش حمام غسل ارتماسی گرفت ؟


           
پرسش :  

آیا می توان با دوش حمام غسل ارتماسی گرفت ؟  

 

 جواب: 

 همه مراجع: خير، غسل ارتماسى زير دوش حمام صحيح نيست و بايد غسل ترتيبى انجام داد.(1)     

 

....................................................................................................................................  

1)     توضيح‏المسائل مراجع، م 361 آيت‏الله نورى، توضيح‏المسائل، م 362 دفتر آيت‏الله خامنه‏اى.

  منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

     كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved