• تاريخ: پنج شنبه 13 مرداد 1390

آیا مرتد محکوم به مرگ است؟


           

پرسش:

کسی که دین و یا مذهب خود را تغییر می دهد، آیا محکوم به مرگ است؟

 

پاسخ:

 

اگر کسی مذهب خود را تغییر دهد، حکم او اعدام نیست و اگر کسی دین خود را تغییر دهد و اعلام نکند و لو این که دیگران از حال او با خبر شوند محکوم به اعدام نیست ولی اگر اظهار کند، با شرایط خاص محکوم به مرگ است.

...............................................

منبع: حوزه نت

کد: 131/3

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved