• تاريخ: پنج شنبه 21 مرداد 1389

سؤالات شرعی ماه رمضان (1)


           
مسأله 1 ـ‌ اگر شخصی با اعتقاد به اینکه هنوز اذان صبح را نگفته‌اند مشغول خوردن سحری شود، سپس متوجه گردد که اذان صبح گذشته است حکم روزه او چیست؟

پاسخ ـ امام خمینی(ره)، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره)، آیت‌الله میرزا جواد تبریزی(ره)، آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله وحید خراسانی، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله نوری همدانی: اگر بدون بررسی و تحقیق در طلوع فجر، مشغول سحری شده، روزه‌اش باطل است و باید قضا کند.

آیت‌الله بهجت(ره): اگر بدون بررسی و تحقیق در طلوع فجر مشغول سحری شده بنا بر احتیاط واجب روزه‌اش باطل است و باید قضا کند.

توضیح: با وجود اینکه روزه چنین فردی باطل شده است اما او حق ندارد افطار کند و در طول روز بخورد و بیاشامد، بلکه باید تا اذان مغرب امساک نماید؛ یعنی از خوردن و آشامیدن خودداری کند.

.........................

مسأله 2 ـ اگر روزه‌دار به نامحرم نگاه کند آیا روزه‌اش باطل می‌شود؟

پاسخ ـ همه مراجع فوق‌الذكر: خیر، روزه اش صحیح است.

تبصره: اما با این عمل از ثواب و ارزش روزه کاسته می‌شود؛ چون واجب است که چشم، گوش، زبان، قلب و همه اعضاء از ارتکاب خلاف و گناه حفظ شود.

.........................

مسأله 3 ـ آیا استفاده از «عطر»، «رژ لب»، «شامپو» و «کرِم» در ماه مبارک رمضان مجاز است؟

پاسخ ـ همه مراجع فوق‌الذکر: هیچیک از موارد ذکر شده روزه را باطل نمی‌کند، مگر آنکه رژ لب وارد دهان شده و فرو داده شود.

.........................

مسأله 4 ـ گاهی انسان روزه‌دار در کنار وسیله نقلیه‌اي قرار می‌گیرد و دود آن به حلق او می‌رسد؛ آیا روزه‌اش باطل می‌شود؟

پاسخ ـ همه مراجع فوق‌الذكر: اگر با این اعتقاد که دود غلیظ به حلقش نمی‌رسد در کنار وسیله نقلیه بایستد و به طور اتفاقی دود به حلقش برسد روزه‌اش صحیح است.

.........................

مسأله 5 ـ تنفس بخار آب در حمام برای روزه‌دار چه حکمی دارد؟

پاسخ ـ همه مراجع فوق‌الذكر: بخار آب حمام، روزه را باطل نمی‌کند.

.........................

مسأله 6 ـ اگر شخصی در شب ماه رمضان (قبل از ادان صبح) محتلم و جُنُب شود و تا نزدیک اذان صبح، غسل جنابت را به تأخیر اندازد و نزدیک اذان تیمم کند آیا روزه او صحیح است؟

پاسخ ـ امام خمینی(ره)، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره)، آیت‌الله میرزا جواد تبریزی(ره)، آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله بهجت(ره)، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله نوری همدانی: اگر چه تأخیر انداختن غسل، گناه است اما اگر قبل از اذان صبح تیمم کند روزه‌اش صحیح است.

آیت‌الله وحید خراسانی: باید بنابر احتیاط واجب تیمم کند و روزه بگیرد و قضای آن را نیز به جا آورد.

.........................

مسأله 7 ـ اگر شخصی بعداز نماز صبح، محتلم (جُنب) شود و تا غروب غسل نکند آیا روزه‌اش اشکال دارد؟

پاسخ ـ همه مراجع فوق‌الذكر: خیر، لازم نیست فوری غسل کند و روزه او صحیح است؛ ولی برای نماز باید غسل کند.

   
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly. All right reserved.