درحال بارگزاري
  • تاريخ: پنج شنبه 28 مهر 1390

اجبار زنان غیر مسلمان به حجاب


           
پرسش:
  
در ایران حتی برای مسافرت های کوتاه حجاب برای زنان غیر مسلمان اجباری است، حتی برای مسیحی ها، پس شما چطور انتظار دارید در فرانسه قوانین اسلامی رعایت شود ولی در ایران قوانین مسیحیت رعایت نشود ؟
   
پاسخ:
   
حکم پوشش از نامحرم و حجاب، یک حکم اسلامی انسانی است که آیین مسیحیت هم با آن هیچ مخالفتی ندارد.
   
این حکم دلایل و فلسفة خاص خودش را دارد و باید از طرف مسلمانان و غیر مسلمانانی که در جامعة اسلامی حضور می یابند، رعایت گردد.
   
از دیدگاه ما حجاب مصونیت است نه محدودیت، در فضایی که حجاب رعایت می گردد، امکان بیشتری برای تعالی و رشد انسان فراهم می شود و ما حتی بی حجابی را برای جامعه فرانسه هم چون سمّ مهلکی تلقی می کنیم و معتقدیم که هر مقدار برهنگی بیشتر باشد، انسان از رسیدن به مقصدی که برای آن خلق شده
است دورتر می شود.
   
ما اگر به فرانسه انتقادی داریم از این باب است که آنها پذیرفته اند که انسان در پوشش خود محدودیتی ندارد و ایجاد محدودیت برای فرد را و لو از باب خسرانی که به جامعه وارد می شود، نپذیرفته اند و این گونه امور را احترام به فرد تلقی می کنند.
   
سؤال و اشکال ما این است که آیا وضع قوانینی به منظور محدود کردن دختران مسلمان منافاتی با سایر قوانین فرانسه ندارد و آیا چنین عملی در درون خود تناقض را به همراه ندارد و پارادوکسیکال نمی باشد.

  
     
   
منبع:حوزه
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved